Bod a pip

Doba čtení: 2 minut(y)
  • Bod představuje minimální velikost pohybu ceny finančního instrumentu. 
  • Hodnota bodu nám určuje, o kolik se změní náš zisk nebo ztráta, pokud se cena daného nástroje pohne o 1 bod, a to v závislosti od zvoleného instrumentu a objemu obchodu.

Co je bod?

Bod představuje nejmenší možnou změnu ceny daného instrumentu. Na forexu je většina měnových párů kótována na 5 desetinných míst, nebo na 3 desetinná místa.
 

Co je pip?

Čtvrtá, resp. druhá číslice za desetinnou čárkou se nazývá pip. Platí tedy, že u forexu 1 pip = 10 bodů.

V případě, že chcete znát hodnotu pipu nebo bodu Vámi zvoleného měnového páru, můžete se podívat do Specifikační tabulky finančních nástrojů, sloupce „Hodnota pipu“ nebo „Minimální změna ceny“. 

Specifikační tabulka instrumentůJak můžete vidět výše, bod u měnového páru AUDCAD je pátá číslice za desetinnou čárkou, zatímco bod u měnového páru AUDJPY je třetí číslice za desetinnou čárkou.

Jako příklad si můžeme uvést měnový pár EURUSD, který je kótován na 5 desetinných míst, např. 1.09952. Pip je čtvrtá číslice za desetinnou čárkou, t.j. číslice 5. Pokud by byla nákupní (ask) cena 1.09964 a chtěli bychom vypočítat spread mezi nákupní (ask) 1.09964 a prodejní (bid) 1.09952 cenou, odečetli bychom tyto hodnoty a výsledkem by byl rozdíl mezi těmito cenami, t.j. 12 bodů nebo 1.2 pips.

Pochopit hodnotu bodu je důležité pro každého obchodníka, protože umožňuje určit hodnotu Vaší pozice, a také vypočítat hodnotu zisku nebo ztráty, pokud se cena instrumentu pohne o určitý počet bodů. Hodnota bodu se odvíjí od zvoleného trhu i objemu pozice.

Pokud používáte obchodní platformu MT4, musíte si hodnotu bodu vypočítat ručně. V obchodní platformě xStation můžete použít nástroj Obchodní kalkulačka, s jejíž pomocí si snadno vypočítáte všechny hodnoty spojené s obchodní pozicí v závislosti na objemu transakce a zvoleném trhu.
 

Jak vypočítat hodnotu bodu a pipu?

V níže uvedeném příkladu je zobrazený 1 pip (=10 bodů) v hodnotě 245,35 CZK při objemu 1 lot pro měnový pár EURUSD.

Bod a pip - obchodní kalkulačka xStation 5Z příkladu můžeme vyvodit, že pokud se trh pohne v náš prospěch, např. o 10 pipů (100 bodů), budeme v zisku 2453,45 CZK (245,35 x 10). Naopak, pokud se trh bude pohybovat v náš neprospěch o 7 pipů (70 bodů), budeme ve ztrátě 1717,42 CZK (245,35 x 7). Proto je důležité znát hodnotu pipu nebo bodu předtím, než otevřeme obchodní pozici, abychom věděli, jak vypočítat potenciální zisk nebo ztrátu.

Poznámka: v případě instrumentů, jako jsou komodity a indexy, představuje Hodnota pipu v kalkulačce platformy xStation hodnotu, o kterou se změní Váš zisk nebo ztráta v případě pohybu ceny instrumentu o jednu jednotku před desetinnou čárkou (o 1 dolar, nebo o 1 euro podle toho, v jaké měně je kótována cena instrumentu).

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa