CFD kontrakty

Doba čtení: 2 minut(y)
  • Zkratka CFD znamená ‘contract for difference’, neboli kontrakt pro vyrovnání rozdílů.
  • CFD kontrakty Vám umožňují spekulovat na cenu podkladových instrumentů na finančních trzích. Prostřednictvím CFD můžete obchodovat měnové páry (forex), akcie, akciové indexy i komodity. 
  • Spekulovat můžete na růst i pokles ceny instrumentů.
  • Pokud předpokládáte, že cena instrumentu poroste, otevřete si nákupní (long) pozici. Poté, co cena vzroste a Vy pozici uzavřete, inkasujete zisk.
  • Pokud očekáváte, že cena instrumentu bude klesat, otevřete si prodejní (short) pozici. Pokud cena instrumentu poklesne, inkasujete zisk. Pokud se cena instrumentu vyvíjí opačným směrem, dostáváte se do ztráty.
  • Při obchodování CFD fyzicky nevlastníte podkladový instrument. Pouze spekulujete na růst nebo pokles ceny podkladového instrumentu. Náklady na obchodování jsou tak mnohem nižší, než při obchodování fyzických instrumentů.
  • CFD jsou pákové instrumenty. To znamená, že můžete obchodovat s mnohem většími objemy, než je Váš kapitál.

Příklad obchodování CFD

Řekněme, že předpokládáte, že cena akciového indexu UK100 (podkladovým instrumentem je index FTSE 100) poroste díky pozitivním výsledkům britských společností a Vy budete chtít na tomto cenovém pohybu vydělat. Přihlásíte se do obchodní platformy xStation a zde uvidíte, že aktuální cena indexu UK100 je 6957.8. 

Příklad obchodování CFD na instrumentu UK100 v platformě xStation 5Obchodní pozice: Pro otevření obchodní pozice zvolíte možnost "Nakoupit" a koupíte 1 lot akciového indexu UK100 na hodnotě 6957.5. Při každém pohybu o 1 pip (10 bodů) ve směru Vaší pozice inkasujete při objemu 1 lot zisk 301.81 CZK.

Výsledek: Pokud cena indexu UK100 vzroste na hodnotu 7007.5 (pohyb o 50 pipů, tj. 500 bodů), rozhodnete se podle své obchodní strategie obchodní pozici uzavřít. Váš zisk bude 15 090.5 CZK (50 pipů x 301.81 CZK). Pokud by ovšem cena klesla na hodnotu 6909.5, Váš obchod by byl ve ztrátě -15 090.5 CZK.

Na jakých trzích lze obchodovat CFD?

U XTB můžete obchodovat instrumenty prostřednictvím CFD na více než 1 500 světových trzích včetně forexu, akcií, akciových indexů, komodit i opcí. Díky CFD kontraktům můžete využívat výhody finanční páky a spekulovat na růst nebo pokles ceny podkladových instrumentů:

Finanční páka 

Pákové finanční nástroje mohou mít za následek ztrátu přesahující počáteční vklad. Před zahájením obchodování Vám důrazně doporučujeme seznámit se s veškerými potenciálními riziky souvisejícími s jejich obchodováním.

Zjistěte více o obchodování CFD a jak je obchodovat.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa