Fundamentální analýza

1 minute(s)

Pro obchodování na finačních trzích používáme dva přístupy analazování dat:

  • Technická analýza
  • Fundamentální analýza

Technická analýza se soustředí na studium grafu a samotné ceny pomocí různých nástrojů.

Pomocí fundamentální analýzy se zaměřujeme na markoekonomické údaje a politické události. Obchodníci se zaměřují na důležité makroekonomické údalosti, kterým se dává největší váha a které v minulosti zaznamenaly největší dopad a volatilitu na finanční trhy. Tržní reakce na tyto události závisí na rozdílu mezi očekáváním a samotném výsledku daného makra. Zpravidla platí, že čím je větší absolutní rozdíl, tím se dá očekávát větší reakce.

Mezi důležité makroekonomické události se řadí:

  • měnová politika centrálních bank
  • úrokové sazby
  • devizové intervence
  • údaje z trhu práce
  • úroveň inflace 

Lokální zprávy geopolitického a hospodářského rázu budou mít vliv na lokální měnu, proto je důležité udržet si základní přehled. Neočekávané události jako např. přírodní pohromy, prohlášení politiků a centrálních bankéřů mimo oficiální komunikační kanály budou také představovat významný pohyb na trzích.  Pro získání přehledu makroekonomických událostí je dobré využít makroekonomický kalendář, např v platformě xStation

xStation makroekonomický kalendářVíce informací o fundamentální analýze se dozvíte v tomto videu.

Pokud se chcete dozvědět ještěvíce