Hedgování na akciovém trhu - ochrana investice

Doba čtení: 4 minut(y)

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Otevřít reálný účet Vyzkoušet testovací účet

Co je to hedging?

Pravidlo #1 legendárního investora Warrena Buffetta říká: „Nikdy neztratě peníze“. A jeho pravidlo #2 říká „Nikdy nezapomeňte na pravidlo #1“. Dlouhodobí a úspěšní investoři si totiž uvědomují, že ochrana jejich existujících zisků je mnohem důležitější, než generování budoucích zisků.

A právě zde přichází na řadu hedging (zabezpečení). Hedging je investiční technika využívaná na snižování rizika při nevítaném vývoji ceny (tedy v náš neprospěch). Například u akcií využíváním opačných transakcí prostřednictvím derivátů. Na rozdíl od většiny investičních technik není cílem hedgingu generovat zisk, ale snížit ztrátu.

Možná to působí trochu zmatečně, ale v praxi je tato technika investory často využívaná a jednoduše aplikovatelná.

CFD jako nástroj pro hedging transakcí 

V tomto článku se primárně zaměřujeme na hedging na trhu s akciemi. Ten spočívá v zabezpečení cen akcií prodáváním rozdílových kontraktů (CFD). Tyto kontrakty se využívají z určitých důvodů: jejich nespornou výhodou v porovnání s jinými deriváty je jejich dostupnost a vysoká flexibilita při zvolení objemu. Důležité je i to, že CFD jsou dostupné pro širokou škálu instrumentů (době psaní tohoto textu bylo v XTB k dispozici 1678 CFD na akcie a 42 CFD na akciové indexy). To umožňuje jednoduchou ochranu individuálních pozic, stejně jako celých akciových portfolií.

Je potřeba také poznamenat, že CFD jsou pákové instrumenty, takže požadovaná suma (marže, která je potřebná na otevření a držení pozice, je nižší. Vzhledem k výše uvedeným informacím je zřejmé, že CFD představují užitečný nástroj pro snížení rizika při nejistých tržních podmínkách. 

Předpokládejme, že investor má akcie společnosti a chce se nějakým způsobem chránit před náhlým propadem jejich ceny. V takovém případě investor prodá CFD na akcii společnosti za stejnou nominální sumu. Pokud investor tuto short pozici otevře, kolísání ceny akcií nebude mít dopad na jeho portfolio. Důvodem je to, že každý pokles hodnoty akcií vyrovná short pozice (a opačně), čímž investor neztrácí výhody plynoucí z držení daného aktiva (např. dividendy či hlasovací práva ve společnosti)

Pokud držíte akcie vícero společností a chcete se chránit před poklesem hodnoty těchto akcií, jejich prodej a následný opětovný nákup může být problematický. Za účelem ochrany tohoto portfolia můžeme ke každé akcii otevřít short CFD pozici, avšak otevření short pozice na celý index může být též variantou. Výrazně tak snížíte náklady na zabezpečení, protože komisi za otevření platíte pouze v rámci jedné pozice a ne za vícero. Je potřeba ještě dodat, že CFD  na akciové indexy mají výrazně vyšší dostupnou páku (maximálně 1:20), než CFD na jednotlivé akcie (maximálně 1:5).

Při hedgingu akcií (zejména s pomocí CFD na indexech) je klíčový výběr správné velikosti pozice, a proto si zde uvedeme několik příkladů.

Příklad číslo 1:

Podívejme se na příklad, kde má investor ve svém portfoliu 4 Blue CHips akcie z německého indexu DAX30:

Jejich současná hodnota je přibližně 50 000 EUR. Jak jsme uvedli výše, jde o případ, kdy investor nechce tyto akcie prodat, ale být zajištěný kvůli neočekávaným událostem na trhu. CFD na index DAX se jmenuje DE30 a v XTB ho můžete použít jako hedge. Při určení správného objemu obchodu nám pomůže kalkulačka dostupná přímo v platformě xStation 5, která za nás udělá většinu výpočtů, protože hodnota kontraktu vždy záleží na aktuální ceně.

Zdroj: xStation 5

Na výše přiloženém obrázku vidíme, že pozice, která omezí riziko, bude mít nominální hodnotu 50 240 EUR a potřebný objem na daném instrumentu je 0,21 lotu. Je také zřejmé, že na otevření této pozice je potřeba marže pouze 68 952 CZK a za pozici zaplatíte poplatek pouze 374,68 CZK.

Příklad číslo 2:

Jen pro jistotu si podívejme na ten samý případ i pro portfolio amerických technologických společností. 

Hodnota akcií ve výše uvedeném portfoliu je přibližně 25 000 USD. Všechny výše uvedené společnosti jsou součástí indexu NASDAQ, takže pro hedgovací pozici můžeme použít CFD. Toto CFD najdete v platformě xStation pod názvem US100.

Pro výpočty opět použijeme kalkulačku, která je zabudovaná přímo v xStation:

Zdroj: xStation 5

Jak vidíme výše, hedge pozice bude mít nominální hodnotu 24 394 USD a objem potřebný na tuto transakci je 0,16 lotu. V tomto případě na otevření a držení pozice potřebujeme marži ve výši pouze 30 623,16 CZK a poplatek za otevření obchodu bude pouze 102,05 CZK.

Měnový hedge

Za zmínku stojí také hedging jako forma ochrany proti změnám v hodnotě akcií, avšak ne kvůli změně jejich cen, ale kvůli změně kurzu měny, v které jsou akcie kótované. 

Podívejme se nyní blíže na to, které transakce je třeba provést, když máte investiční účet v CZK a chcete nakoupit akcie z USA.

  • Nákup USD za CZK
  • Nákup akcií za USD

Při prodeji akcií:

  • Prodej akcií za USD
  • Prodej USD za CZK

Obchodní platforma xStation poskytuje automatickou konverzi, takže nakupuje či prodává za požadovanou měnu. Musíte však mít na paměti i na to, že hodnota investice se odvíjí od kurzu dané měny v době trvání této investice. Při poklesu hodnoty USD/CZK hodnota investice klesá (CZK posiluje a USD oslabuje) a s růstem hodnoty USD/CZK hodnota investice stoupá (USD posiluje a CZK oslabuje). Na snížení kurzového rizika v tom případě stačí otevřít short pozice na CFD USD/CZK.

I v tomto případě vám pomůže kalkulačka v platformě xStation 5 vypočítat požadovaný objem obchodu, zobrazit potřebnou marži a náklady na obchod. V následujícím příkladě můžeme vidět, že na hedgování pozice s nominální hodnotou 50 000 EUR budeme potřebovat 62 857 CZK a náklad na otevření obchodu je 3 900 CZK

Zdroj: xStation 5

V tomto bodě můžeme zmínit také swapy, které vycházejí z rozdílu úrokových sazeb. V horním případě jsou negativní při nákupních (buy) pozicích, což znamená, že každý den zaplatíte 60 CZK ve formě swapu. 

Závěr

Hedging investicí je mezi profesionálními obchodníky velmi oblíbenou technikou, která je využívaná zejména k zabezpečení otevřených zisků a zajištění rizika v souvislosti s nimi. V současné době jednoduchého přístupu k informacím a široké nabídce investičních instrumentů může v podstatě každý investor uplatnit tento jednoduchý a efektivní přístup. Určitě je však potřeba zdůraznit, že nejde o dokonalý nástroj - hedging nikdy úplně neodstraní riziko při investování, avšak může vám pomoci ho do určité míry omezit.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

news.disclaimer