Indexy

Doba čtení: 2 minut(y)
 • Index představuje soubor vybraných akcií, které jsou spojeny do jednoho celku.
 • Index můžeme definovat jako ukazatele hodnoty daného portfolia akcií.
 • Indexy mohou být složeny buď z největších a nejdůležitějších akcií příslušné burzy nebo z akcií ze stejného sektoru.

Nakolik je akciový index složený z portfolia akcií, při růstu agregované hodnoty podkladových akcií roste i hodnota akciového indexu. V případě, že hodnota akcií klesá, klesá i hodnota akciového indexu.

Příklady akciových indexů:

 • US500 - Index založený na futures kontraktu S&P 500, který obsahuje akcie 500 velkých amerických společností, které jsou kótovány na New York Stock Exchange a NASDAQ.
 • DE30 - Index založený na futures kontraktu DAX, který obsahuje akcie 30 velkých německých společností, které jsou kótovány na frankfurtské burze. 
 • UK100 - Index založený na futures kontraktu FTSE, který obsahuje akcie 100 britských společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které jsou kótovány na londýnské burze.

Analýza indexů je pro investory velmi důležitá, a to podle toho, nakolik zrcadlí stav ekonomiky země. Pokud ekonomika roste, existuje velký potenciál růstu akciových indexů a naopak, pokud ekonomika klesá, existuje potenciál jejich cenového poklesu z důvodu rostoucí averze k riziku. V době rostoucí averze vyhledávají investoři bezpečnější finanční nástroje kvůli ochraně svých zisků.
 

Znamená to, že v době recese nemáme indexy obchodovat?

Neznamená, protože díky CFD kontraktům můžete instrumenty nejen nakupovat (spekulovat na růst ceny), ale i prodávat (spekulovat na pokles ceny). To znamená, že v případě růstu indexů můžete index nakoupit a v případě, že je ekonomika v recesi, můžete profitovat prodejem indexu.
 

Co ovlivňuje indexy?

 • Makroekonomické ukazatele, jako například údaje z trhu práce či rozhodnutí o úrokových sazbách
 • Politické události, jako například prezidentské volby a projevy
 • Psychologické faktory, jako panika či optimizmus
   

Příklad obchodování indexů

Podívejme se na příklad obchodu na instrumentu US100. Pro lepší pochopení principu se však nejprve podívejme na obchodní kalkulačku, která je součástí platformy xStation

Příklad obchodování indexů v platformě xStation 5Prvním krokem při otevírání obchodu na jakémkoli trhu je volba velikosti (objemu) pozice. Ta bude mít vliv na marži a hodnotu bodu. Po zvolení objemu kalkulačka vypočítá všechny potřebné hodnoty.

V tomto příkladu byl zvolený objem 0.5 lotu. Na otevření obchodu je potřeba vynaložit marži v hodnotě 8 889 CZK. Pamatujte, že marže není nákladem a jakmile pozici uzavřete, tato částka bude připsána zpět k Vašemu zůstatku na účtu. 

Kalkulačka také vypočítala hodnotu 1 pipu (= 100 bodů), která představuje 245,26 CZK. To znamená, že pokud se trh pohne o 10 pipů v našem směru, inkasujeme zisk 2 452,6 CZK. V případě, že by se trh vyvíjel v náš neprospěch, dosáhli bychom při stejném bodovém pohybu ztráty 2 452,6 CZK. 

Další výhodou kalkulačky je to, že Vám může pomoci při řízení rizika – umožňuje Vám nastavit stop loss či take profit. V příkladu výše jsme nastavili stop loss na maximální ztrátu 2 500 CZK a take profit na hodnotu 5 000 CZK. To znamená, že pokud se trh pohne v náš neprospěch, riskujeme maximálně ztrátu 2 500 CZK a pokud trh naopak půjde v našem směru a dosáhne úrovně nastaveného take profitu, inkasujeme zisk 5 000 CZK.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa