Jak si vybrat forexového brokera?

Doba čtení: 2 minut(y)

Forex

-    Největší finanční trh světa
-    Dosahuje denních objemů přes 4 biliony USD
-    Jedná se o decentralizovaný trh (trh bez centrálního místa)

Existuje řada důvodů, proč by volbu brokera měl každý obchodník důkladně zvážit. Které aspekty by měl brát obchodník v úvahu?

1.    Je broker patřičně regulován?

Každý broker by měl být regulován v zemi, kde aktivně nabízí své služby. Samozřejmě, že pokud broker spadá pod regulaci off-shore destinace, tak by měl být obchodník mnohem obezřetnější. Brokerské domy se často prezentují atraktivními webovými stránkami a zajímavými bonusovými akcemi, a proto je velmi důležité vědět, zda jsou klientské prostředky v bezpečí a zdali je broker řádně regulován.

2. Je snadné vložit a vybrat peněžní prostředky?

Je velmi důležité, aby obchodníci věděli, že své peněžní prostředky mohou vkládat a vybírat kdykoliv a nejsou vázány nebo omezeny žádnými podmínkami. Způsobů, jak vložit prostředky, je mnoho - od běžných bankovních převodů přes různé elektronické platby. Ale důležité je, že provést výběr by mělo být možné, aniž by bylo nutné kontaktovat brokera telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Jak vklady, tak výběry by měly být provedeny ze strany brokera rychle bez zbytečných zdržení. Pokud si nejste jisti výběrem peněžních prostředků od brokera, je vhodné nejprve si otestovat služby s menší částkou. Pokud vše proběhne standardně, tak obchodník může investovat zbylý kapitál s vybraným brokerem.

3. Jsou všechny náklady transparentní?

Při výběru brokera je velmi důležité porozumět veškerým nákladům spojeným s obchodováním, uložením a výběrem peněžních prostředků. Je vhodné, aby měl broker na svých webových stránkách vlastní sekci věnovanou všem nákladům spojených s obchodní aktivitou. Obchodníka by tak neměly překvapit žádné další náklady.

4. Poskytuje broker zákaznickou podporu 24 hodin denně, 5 dní v týdnu?

Trading může být velmi často osamělá činnost, při níž obchodníci mohou potřebovat nějakou podporu nebo pomoc. V tento moment je důležité vědět, že můžete se zákaznickou podporou hovořit kdykoliv a jakýkoliv den v týdnu v časech, kdy je trh otevřen. E-mailová komunikace vyžaduje minimální úsilí, ale nejlepší světové brokerské domy dávají klientovi možnosti spojit se se zákaznickou podporou pomocí chatu, telefonického kontaktu přímo se specialistou nebo zvolit nejdůležitější možnost, a to sejít se osobně na pobočce.

5. Dostanu něco jiného, než pouze obchodní účet?

Mnoho brokerských domů poskytuje pouze možnost obchodování a zde další služby končí. Při výběru brokera by měl klient vědět, že s ním nebude nakládáno jako s číslem, a že bude mít k dispozici kontaktní osobu, obchodního specialistu, která mu bude k dispozici při tradingu. Broker by měl nabízet pomoc při výběru služeb a obchodních platforem, ale také služby v oblasti vzdělávání. Nejlepší brokerské domy poskytují analytické a vzdělávací webináře, prezenční semináře a individuální vzdělávací akce. 
Kontaktní osoba by měla klienta také informovat o nadcházejících bonusových akcích, popřípadě rizikových událostech na trhu. Je dobré zůstávat s obchodními specialisty v kontaktu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.