Klouzavé průměry

2 minute(s)
  • Klouzavý průměr je trendový indikátor, který vychází z historických cen.
  • Klouzavý průměr se vypočítá na základě zvolené periody.
  • Klouzavé průměry pomáhají při vyhlazování ceny.
  • Klouzavé průměry se používají nejen pro identifikaci směru trendu, ale také pro vstup či výstup z obchodu.

Mezi nejznámější druhy klouzavých průměrů patří prostý klouzavý průměr (SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA).

SMA je nejvyhledávanějším druhem klouzavého průměru. SMA se vypočítá jako průměrná cena daného instrumentu za určité období.

Klouzavý průměr SMA u zlata v platformě xStationEMA klade, oproti SMA, větší důraz na mladší ceny a menší důraz na starší ceny ve zvolené periodě. 

Exponenciální klouzavý průměr EMA u zlata v platformě xStationNa obrázku níže můžete vidět srovnání SMA (modrá linie) a EMA (oranžová linie).

Srovnání SMA a EMA u zlata v platformě xStation 
Jak používat klouzavé průměry

Existují různé způsoby použití klouzavých průměrů ale v tomto článku se zaměříme na:
1.    Použití jednoho klouzavého průměru
2.    Použítí dvou klouzavých průměrů

1. Použití jednoho klouzavého průměru
Nákupní signál vznikne, pokud tělo svíčky prorazí klouzavý průměr zespoda.  V opačném případě prodejní signál vznikne proražením klouzavého průměru zeshora tělem svíčky. 

Využití SMA v grafu v platformě xStationNa příkladu uvedeném výše je zobrazen SMA s periodou 50 v grafu zlata.  Jak můžeme vidět, na trhu nejprve vznikl nákupní signál, po kterém hodnota na trhu vzrostla. Trh následně prorazil SMA ze shora, po kterém následoval prodejní signál. Následně došlo na trhu k poklesu hodnoty.

2. Použijí dvou klouzavých průměrů
Pokud používáte 2 klouzavé průměry s různými periodami, nákupní signál vzniká, když  klouzavý průměr s kratší periodou prorazí klouzavý průměr s delší periodou ze spoda. V opačném případě  prodejní signál vzniká, pokud klouzavý průměr s kratší periodou prorazí klouzavý průměr s delší periodou ze shora. 

Využití kombinace SMA a EMA v grafu v platformě xStationV příkladu uvedeném výše je SMA (modrá linie) s periodou 50 a SMA (bílá linie) s periodou 100 v grafu pro index DAX (DE30). Nákupní signál vzniká, pokud SMA s peridou 50 prorazí SMA s periodou 100 ze spoda. Následně vzroste hodnota na trhu. 

Mějte na paměti, že všechny indikátory a oscilátory často poskytují falešné signály, a proto by měly být používány s jinými nástroji technické analýzy. Pokud všechny použité nástroje ukazují na trhu stejný směr, zvyšuje se pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Máte-li zájem dozvědět se více o technické analýze, indikátorech a oscilátorech, podívejte se na sekci Technická analýza.

Pokud se chcete dozvědět ještěvíce