Řízení pozic

5 minute(s)

V této lekci se naučíme:

  • Jaké 3 návyky Vám pomohou v řízení pozic
  • Proč jsou Stop Loss a Take Profit důležité pro obchodování
  • Proč bychom měli sledovat makro data, když obchodujeme na základě technické analýzy

Řízení pozic

Obchodování na forexovém trhu je podobné řízení vozu: nalezení vhodného auta je jen začátek. Pokud chcete koupit auto, děláte si průzkum a chcete najít to, které je pro vás nejvhodnější. Stejnou věc lze říci o investování a obchodování na trhu - provádíte analýzu, abyste našli nástroj a směr, jakým se bude pravděpodobně pohybovat, který by mohl přinést pěkné zhodnocení kapitálu. Hledání auta, nebo obchodu je však jen začátek. Pokud nevíte, jak auto řídit, můžete zavinit nehodu na silnici. Na forexu je to úplně stejné. Pokud nevíte, jak spravovat svůj obchod, mohli byste skončit ztrátou i přes to, že jste prováděli co nejkomplexnější analýzu a vyhledali obchod s největším potenciálem.

Držte se pravidel

To může být trochu překvapivé, ale neexistuje žádné zlaté pravidlo, jak zvládnout otevřenou pozici. Proč? Protože každý obchodník, každá strategie a každý obchod je jiný. Mohli bychom však zdůraznit 3 návyky, které vám pomohou spravovat svou pozici:

  1. Mějte otevřenou mysl a buďte trpěliví
  2. Udržujte si přehled, co dělá trh
  3. Buďte schopni doladit svůj plán

Nyní si probereme jednotlivá pravidla a ukážeme, jak byste je mohli použít ve svém obchodním plánu.

Mějte otevřenou mysl a buďte trpěliví

Existují dva atributy, které by mohly vést k rychlé smrti vašeho obchodního účtu - nedostatek trpělivosti a zbrklý přístup. Být trpělivý je důležitý při vstupu do obchodu, ale také při řízení otevřené pozice. Váš obchod obvykle nebude v zisku za pár okamžiků po otevření pozice. Někdy budete muset počkat týdny, nebo dokonce měsíce, než váš obchod dosáhne takové úrovně (ale to vše závisí na vaší strategii). Představme si long pozici na EURUSD. Rozhodli jste se vstoupit do tohoto obchodu, protože si myslíte, že EUR nabízí lepší hodnotu než USD. Tento krok je založen hlavně na základních principech, takže víte, že to bude trvat déle, než je tomu nyní, takže musíte být trpěliví. Mohlo by to trvat týdny nebo měsíce, než si ostatní obchodníci uvědomí, že  pár jde vzhůru, takže se nebojte a nečekejte, ale také ...

... udržujte otevřenou mysl. Proč? Protože globální ekonomika se mění a vyvíjí, stejně jako trh. V našem příkladu jsme zmínili long obchod na EURUSD založený na základních faktorech. Ale co když se evropská ekonomika zpomalí a USA zrychlí? Budete se držet své pozice a obchodního plánu? Buďme upřímní, nebude to ideální. Obchodník by měl mít otevřenou mysl a být flexibilní. Neznamená to však, že musíte být naprosto spontánní a vůbec nenásledovat svůj původní plán. Jediné, co musíte udělat, je provést úpravy na základě faktorů, které se změnily od doby, kdy jste vstoupili do obchodu.

Zde je další příklad z pohledu technické analýzy. Řekněme, že jste si na USDJPY všimli dvojitého vrcholu. Rozhodli jste se vstoupit otevřít obchod, protože je to jeden z nejoblíbenějších obratových paternů. Pak jste čekali, až cena klesne, ale po několika obchodních dnech uvidíte, že pár je blízko ceně, na které byl po otevření obchodu a že váš předpoklad nebyl naplněn. Budete se držet tohoto obchodu? Je pravda, že neexistuje žádné zlaté pravidlo, jak se v takové situaci chovat. Jako obchodník musíte mít otevřenou mysl a být flexibilní v obchodování. To je klíčová součást řízení otevřených pozic.

Udržujte si přehled, co trh dělá

Ať už jsou vaše obchody založeny převážně na technické analýze nebo na fundamentální, nebo možná na obou, nemůžete zapomenout pozorně sledovat trh. To je způsobeno ekonomickými zprávami, které by mohly ovlivnit cenový pohyb. Zatímco mnoho zpráv je pro trh poměrně neutrální, jiné mohou dokonce změnit dlouhodobý trend. Není možné ignorovat události, jako jsou schůzky centrálních bankéřů nebo data, jako jsou zprávy NFP, i když se zaměřujete hlavně na technické obchodování.

Vraťme se k našemu předchozímu příkladu. Na USDJPY jste viděli vrchol a rozhodli jste se prodávat. Ale poté se uskuteční setkání FED a centrální banky posílají jestřábí zprávu zvyšováním úrokových sazeb a tvrdí, že v nadcházejících měsících se budou sazby dále zvyšovat. Na tyto zprávy nebyl trh připraven. Tak co se stane? USDJPY raketově vystřelí a dvojitý vrchol je proražen. Budete stále držet svou pozici? Přijmete ztrátu (pokud ještě nebyl zasažen váš Stop Loss)?

Krátká, ale jednoduchá rada: nezapomeňte vždy věnovat pozornost potenciálním změnám trhu, které by mohly zneplatnit nebo se alespoň odklonit od očekávání, jak se bude obchod vyvýjet. Nezapomeňte na svou pozici - podívejte se na trh a sledujte, jestli se stane něco, co by mohlo změnit výhled pro úšpěch tohoto obchodu.

Buďte schopni doladit svůj plán

Každý obchodník by mohl mít svou ideální obchodní strategii, díky níž bude jeho obchodování ziskové. To ovšem neznamená, že by neměl být schopen vyladit hladiny pokynů a velikosti lotů. Nezapomeňte, že zásadním úkolem je bránit svůj kapitál a to by mělo být hlavním cílem obchodníka.

Pokud první nebo druhý faktor ve vašem obchodním plánu nepomůže, ale myslíte si, že by váš nápad mohl být i přesto ziskový, možná budete chtít snížit svoji velikosti pozice. Vše, co musíte udělat, je snížit riziko tak, že snížíte velikost svého obchodu. Například pokud jste na EURUSD otevřeli 2 loty, můžete zavřít polovinu. To nejen snižuje vaše riziko, ale také dává vašemu obchodu šanci. V dnešní době má každá obchodní platforma vestavěnou možnost uzavření části obchodu, takže není tak těžké ukončit poměrnou část pozice.

Ale co když vše půjde správným směrem? Co když váš zisk narůstá? Je čas uzavřít obchod? Ale počkejte... obchodník by měl být trpělivý! Tak co byste měli dělat? Na tuto otázku není snadná odpověď. Každý obchodník bude působit odlišně, pokud dojde k zisku nebo ztrátě. Proto neřekneme přesně, co dělat, ale nastíníme si, co byste mohli udělat. Pokud by se cenový pohyb ukázal být větší, než byste očekávali, můžete zvážit úpravu Stop Lossu nebo částečný zisk (uzavřením části pozice). Představme si, že jste si koupili EURUSD na 1,10, kde Stop Loss je na 1,09 a nastavíte Take Profit na 1,14. Pár se rychle přesunul na 1.12. Co teď? Mohli byste např. zavřít polovinu pozice (jako v prvním příkladu), ale můžete také přesunout příkaz stop loss na vstupní bod na 1.10. Pokud padne pár, vaše kapitál bude bráněn. Přesunutí Stop Lossu nad vstupní úroveň je také volbou. V takovém scénáři budete mít stále zisk i v případě, že se trh pohne zpět proti Vám.

Nakonec můžete také použít příkaz Trailing Stop. Zastavení ztráty je určeno ke snížení ztrát, když se trh pohybuje proti vám, ale pokud se pozice dostane do ziskového teritoria pak Stop Loss může být posunut na break even a nebo do zisku. Obvykle budete muset provést ručně, ale pomocí nastavení posuvného Stop Lossu (trailing stop) se může vše provést automaticky bez vašeho zásahu. Může to být opravdu užitečný nástroj, zvláště když se cena výrazně změní nebo když z nějakého důvodu nemůžete sledovat trh. Je také důležité pamatovat na to, že realizace vašeho Stop Lossu závisí na podmínkách trhu.

Mistrovské obchodování

Jak vidíte, otevření obchodu a nastavení Stop Lossu a Take Profitu není koncem obchodu - je to jen začátek. Obchodník, stejně jako řidič automobilu, by měl vědět, jak spravovat svou pozici. Navíc lze říci, že zvládnutí otevřené pozice je obtížnější než otevření obchodu. To proto, že musíte pozorovat, analyzovat a udržovat kontakt s trhem. Musíte reagovat na to, co se děje v grafu a ve světové ekonomice. Existuje mnoho různých strategií, jak to udělat, ale musíte si vzpomenout na jednu zásadní věc - mít otevřenou mysl, být trpěliví, ale také flexibilní.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.