Stop Loss a Take Profit

Doba čtení: 1 minut(y)

●           Stop Loss a Take Profit jsou automatické obchodní pokyny, které jsou součástí většiny obchodních platforem, díky nimž můžete zajistit své zisky a omezit ztráty na předem nastavených cenových úrovních
●           Stop Loss a Take Profit jsou důležitými nástroji pro řízení rizika a kontrolu emocí.
●           Pokyny Stop Loss a Take Profit jsou prováděny v obchodní platformě automaticky dle Vašeho zadání, takže nemusíte hlídat vývoj ceny finančních instrumentů.
●           Díky obchodní kalkulačce v platformě xStation si snadno vypočítáte hladiny pro nastavení pokynu Stop Loss i Take Profit podle své obchodní strategie a obchodního stylu.


Jak umístit pokyny Stop Loss a Take Profit

Je mnoho možností, jak zadat pokyny Stop Loss a Take Profit v platformě xStation. Vhodným způsobem pro nastavení těchto pokynů je otevření okna pro zadání obchodní pozice, jehož součástí je obchodní kalkulačka ve spodní části.

Obchodní kalkulačka v platformě xStationZvolte finanční isntrument, který chcete obchodovat, zadejte objem a vyberte, zda chcete otevřít nákupní, nebo prodejní pozici. Stop Loss a Take Profit by měl vycházet z:
- zvolené úrovně trhu
- počtu pipů
- nominální hodnoty

U příkladu výše vidíme, že u obchodní pozice na instrumentu EUR/USD o velikosti 1 lot byl nastaven Stop Loss na 20 pipů. Stop Loss byl nastaven na hodnotu 1.10563 a pokud cena klesne na tuto úroveň, díky pokynu Stop Loss bude obchodní pozice automaticky uzavřena se ztrátou 180.60 EUR.

Řízení rizika závisí vždy na Vaší obchodní strategii. Díky obchodní kalkulačce si můžete vypočítat umístění pokynů snadno bez potřeby ručních výpočtů.

Stejný postup a pravidla platí i pro pokyn Take Profit, který automaticky uzavře obchodní pozici, jakmile dosáhne cenová hladina předem nastavené úrovně pro Váš zisk.

Pokud jste již obchodní pozici otevřeli a nenastavili si Stop Loss a Take Profit předem, můžete je nastavit i dodatečně. Jednoduše najděte obchodní pozici v dolním okně platformy na záložce "Otevřené pozice".

Nastavení pokynů stopl loss a take profit v platformě xStationU sloupců "S/L" a "T/P" kliklněte do příslušného řádku a poté na symbol "+". V otevřeném okně můžete nastavit pokyny na základě zvolené ceny, nebo počtu pipů.

Nastavení pokynů stopl loss a take profit v platformě xStation
Podívejte se na video Money Management a zjistěte, jaké jsou zásady pro řízení rizik při obchodování.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa