Klouzavé průměry

POKROČILÝ - Lekce 26

V této lekci se dozvíte:

  • Které typy klouzavých průměrů se používají při obchodování
  • Jak rozpoznat obchodní signály generované klouzavými průměry
  • Jak používat více klouzavých průměrů
Délka: 10 min.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Klouzavé průměry

Jedním z nejoblíbenějších nástrojů technické analýzy jsou klouzavé průměry, které jsou podrobněji vysvětleny níže. Každá obchodní strategie by měla obsahovat konkrétní informace nejen o tom, kdy může být obchod otevřený, ale také o systému řízení rizik, který snižuje vaše ztráty. To zvyšuje celkovou pravděpodobnost dlouhodobého obchodního úspěchu.

Co jsou klouzavé průměry

Klouzavý průměr je ukazatel sledování trendů založený na minulých cenách. Jak naznačuje název, slouží ke sledování trendu, což znamená, že buď roste, nebo klesá v souladu s trhem. Ceny finančních aktiv mohou kolísat a rychle se měnit. Klouzavé průměry pomáhají vyhladit cenový pohyb a tím usnadňují identifikaci trendů. Klouzavé průměry se navíc používají nejen k určení směru trendu, ale také ke vstupu do obchodu. Zjistěte, jak fungují dva nejoblíbenější klouzavé průměry a jak je můžete použít při obchodování.

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)

Jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro technickou analýzu je jednoduchý klouzavý průměr - Simple Moving Average (SMA), který se vypočítá sečtením zavýracích cen daného trhu za zvolený počet období a následně vydělením tohoto čísla počtem daných období.

Většina klouzavých průměrů vychází ze zavíracích cen. Desetidenní jednoduchý klouzavý průměr je součet zavíracích cen posledních deseti dnů dělených deseti. Jak naznačuje jeho název, klouzavý průměr je průměr, který se pohybuje. Staré údaje jsou smazány, protože jsou k dispozici nová data. To způsobí, že průměr se bude pohybovat v čase. Zde je návod, jak lze SMA vypočítat:

Denní zavírací ceny: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

  • První den 10-ti denního SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15,5
  • Druhý den 10-ti denního SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) / 10 = 16,5
  • Třetí den 10-ti denního SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17,5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Obecné pravidlo je, že když se trh dostane pod klouzavý průměr (tj. shora dolů), a to celým tělem svíčky, ne jen jeho knotem, pak je to signál, že medvědi získávají sílu a že je větší pravděpodobnost, že trh začne klesat. Zde je příklad:

Na druhé straně, pokud se trh dostane nad klouzavý průměr (tj. zdola nahoru) celým tělem svíčky, je to signál, že býci získávají sílu a že trh bude pravděpodobně stoupat.

Samozřejmě můžete použít více různých klouzavých průměrů s různými obdobími. Mnoho obchodníků používá více než jeden (například 50 a 100 nebo 100 a 200), aby získali lepší přehled o současných trendech na trhu a kdy se trend může obrátit. Obecným pravidlem je, že čím delší je průměr, tím je hladší a tím silnější je trend (jak je znázorněno na grafu níže):

Exponenciální klouzavý průměr (EMA)

EMA ve srovnání s SMA přisuzuje větší váhu a důležitost nejnovějším cenám a nižší váhu starším cenám za vybrané období. To dává exponenciálním klouzavým průměrům výhodu rychlejší reakce na kolísání cen než v případě jednoduchého klouzavého průměru. Na druhé straně to může být považováno za nevýhodu, protože EMA je náchylnější k falešným signálům.

Každý obchodník by měl zvážit výhody a nevýhody EMA a rozhodnout se, jak klouzavé průměry využije.

Jak používat klouzavé průměry

Existují různé způsoby použití klouzavých průměrů, ale v tomto článku se podíváme na:

  1. Použití jednoho klouzavého průměru
  2. Použití dvou klouzavých průměrů

Použití jednoho klouzavého průměru

Když je na graf použit jeden klouzavý průměr, nákupní signál vznikne, když graf protne klouzavý průměr tělem svíčky zespoda nahoru. Na druhou stranu, prodejní signál nastane, když graf protne celým tělem svíčky klouzavý průměr zhora dolů.

Ve výše uvedeném příkladu byl aplikován klouzavý průměr SMA s periodou 50 na graf zlata. Jak vidíte, trh nejdříve poskytl nákupní signál, po němž dále rostl. Později trh protnul SMA shora a poskytl prodejní signál, po kterém trh klesal.

Použití dvou klouzavých průměrů

Když se používají dva klouzavé průměry s dvěma různými obdobími, vzniká nákupní signál, pokud klouzavý průměr s kratší periodou protne klouzavý průměr s delší periodou směrem zdola nahoru. Naopak prodejní signál vzniká, když klouzavý průměr s kratší periodou protne klouzavý průměr s delší periodou zhora dolů.

Ve výše uvedeném příkladu byly na grafu DE30 použity dva klouzavé průměry - SMA s periodou 50 (modrá čára) a SMA s periodou 100 (bílá čára). Nákupní signál vznikl, když SMA 50 protnul SMA 100 zdola nahoru a následně trh rostl.

Mějte však na paměti, že všechny indikátory a oscilátory často poskytují i falešné signály, a proto je třeba je používat s dalšími nástroji technické analýzy. Když všechny nástroje, které používáte, naznačují stejný směr pro trh, zvyšuje se pravděpodobnost úspěchu obchodu.

Indikátor zpoždění

Jak jste viděli v příkladech výše, klouzavé průměry mohou poskytnout slušné obchodní signály. Nicméně je běžným jevem, že cennový pohyb proběhne nějakou chvíli před příchodem signálu a signál ke vstupu do obchodu je tedy zpožděný. Je to proto, že se tento pohyb stále vytváří a ukazatel vypočítává hodnoty z historických cen, a nikoli z těch, které se právě utváří. To by si měl obchodník při používání klouzavých průměrů pamatovat. Ačkoli SMA a EMA mohou být výkonnými nástroji, měly by být používány s opatrností.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Kvíz

Vyzkoušejte si své znalosti v našem kvízu:

SPUSTIT KVÍZ
1/3

Nákupní signál vznikne, když:

DALŠÍ OTÁZKA
2/3

Jaký klouzavý průměr přikládá větší důležitost nejnovějším cenám?

PŘEDCHOZÍ DALŠÍ OTÁZKA PŘEDCHOZÍ
3/3

Hlavním nedostatkem klouzavých průměrů je to, že:

PŘEDCHOZÍ UKONČIT KVÍZ PŘEDCHOZÍ

Je nám líto, ale v tomto kvízu jste neuspěli. Můžete to zkusit znovu. Váš výsledek je . Nesprávné odpovědi:

ZKUSIT ZNOVU

Výborně! Úspěšně jste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYZKOUŠET NA DEMO ÚČTU PŘEJÍT NA DALŠÍ KURZ