Otwórz konto Otwórz demo

Minutes FOMC gołębie, ale zgodne z oczekiwaniami

20:04 10 lipca 2019

Minutes FOMC nie zmieniają zbytnio obecnego obrazu rynku. Oto najważniejsze stwierdzenia:

  • Ryzyka wskazują na możliwe pogorszenie się sytuacji gospodarczej
  • Kilku członków nie widzi zwiększonych szans na cięcie stóp procentowych
  • Wielu członków oczekuje większej akomodacji ze strony polityki monetarnej w najbliższym czasie
  • Kilku członków widzi obniżkę stóp w najbliższym czasie jako poduszkę powietrzną dla gospodarki
  • Wielu członków widzi duże szanse na obniżkę w związku z rosnącymi czynnikami ryzyka

Dolar amerykański pozostaje słaby po publikacji minutes. Nie zmieniają one obrazu rynku, jedynie utwierdzają w stwierdzeniach, że stopy procentowe zostaną obniżone. Warto wskazać, że dzisiejsze komentarze Powella są bardziej aktualne, biorąc pod uwagę ostatnie dane z rynku pracy. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót