Otwórz konto Otwórz demo

UK - Sprzedaż detaliczna: 1,3% m/m

09:30 14 czerwca 2018

Konsensus: 0,5% m/m; poprzednio: 1,8% m/m

 

Sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym: 3,9% r/r

Konsensus: 2,4% r/r; poprzednio: 1,4% r/r

 

Sprzedaż detaliczna bazowa: 1,3% m/m

Konsensus: 0,3% m/m; poprzednio: 1,4% m/m

 

Sprzedaż detaliczna bazowa w ujęciu rocznym: 4,4% r/r

Konsensus: 2,5% r/r; poprzednio: 1,4% r/r

Dane za maj. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót