Aurul crește pe fondul retragerii USD

17:32 29 iulie 2021

Prețul aurului s-a apreciat brusc joi, pe măsură ce investitorii au interpretat rapoartele Consiliului Mondial al Aurului și o actualizare a Rezervei Federale. În cadrul raportului băncii, se indica faptul că instituția ar putea reduce programele de cumpărare de obligațiuni în lunile următoare, dar a subliniat că factorii de decizie politică au solicitat mai multe îmbunătățiri ale economiei înainte de a începe procesul de înăsprire a condițiilor monetare.

Aurul a câștigat teren în timpul dimineții, reflectând pierderile dolarului american și corelația inversă dintre cele două active.

Conform unui raport al Consiliului Mondial al Aurului, cererea globală pentru metalul prețios a scăzut în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă din 2020, întrucât investițiile în metalul prețios s-au redus cu 60%. În prima jumătate a anului, ETF-urile bazate pe aur au înregistrat ieșiri nete de 129,3 tone metrice, comparativ cu intrările record din prima jumătate a anului 2020 de 731,2 tone metrice. Totuși, cererea din partea ETF-urilor de aur au câștigat teren în al doilea trimestru, dar intrările pentru trimestrul respectiv nu au fost suficiente pentru a ”compensa ieșirile masive care au fost înregistrate în primul trimestru”.

Privind în viitor, susținerea pentru investițiile în aur va veni din partea unei inflații potențial mai mari, o depreciere a monedei. Deși perspectiva creșterii ratelor dobânzii poate prezenta un risc, este posibil ca băncile centrale să continue abordarea prudentă și vor menține politica monetară relaxată pentru o perioadă de timp.

Slăbiciunea dolarului american a rezultat din comentariile dovish ale președintelui Fed, Jerome Powell, care a amânat programul de majorare a ratelor de dobândă și de reducere a achizițiilor de active, evidențiind îngrijorările cu privire la starea pieței muncii. Astfel de observații creează un scenariu bearish pentru moneda americană, ceea ce duce la câștiguri rapide pentru aur.

În continuare, ratele dobânzii, datoria și inflația sunt indicatorii pieței de urmărit. Dacă ratele dobânzilor cresc, inflația rămâne nominală iar nivelul datoriilor devine mai durabil, aurul își va pierde din popularitate pe măsură ce cererea pentru active de refugiu scade.

Dacă ratele dobânzilor rămân scăzute sau vor fi reduse în continuare, sau inflația crește și, eventual, se va face tranziția către un scenariu de stagflație, atunci aurul ar putea avea de câștigat.

În acest context, aurul și-a continuat aprecierea, marcând un avans de 1,20% la momentul scrierii. Secvența ascendentă dezvoltată ieri a fost extinsă și în timpul sesiunii de astăzi, căpătând mai multă tracțiune. Astfel, cumpărătorii au reușit să se distanțeze de nivelul cheie de 1.800 USD, care este atât de dezbătut de traderi. Impulsul pare să se consolideze și dacă urmărim indicatorul de sentiment RSI, care a reușit să dezvolte o mișcare de creștere, indicată de o linie ascendentă de trend, scenariul pare pozitiv. Cât timp aceasta va fi respectată, atitudinea ar putea rămâne optimistă. Astfel, principala zonă țintă pentru investitori este 1.830 - 1.840 USD, un punct important fiind zona mediană de la 1.834 USD, care este marcată și cu vârful atins la jumătatea lunii.

Radu Puiu, Research Analyst

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri