Datele PMI peste așteptări din China cresc apetitul pentru risc al investitorilor

10:00 2 decembrie 2019
  • Indicatorul PMI oficial pentru sectorul manufacturier depășește 50 de puncte 

  • Datele PMI cu privire la companiile mici și private confirmă îmbunătățiri 

  • Semne negative se pot observa la nivelul raportului privat

Indicatorii PMI oficiali din China pentru noiembrie au fost publicați sâmbătă. S-au înregistrat îmbunătățire în sectorul manufacturier și de servicii. Indicatorul manufacturier a avut o creștere de 0,9 puncte, până la 50,2 puncte. A fost cel mai ridicat nivel din martie și primul din aprilie care a indicat o valoarea pentru sectorul manufacturier peste pragul de expansiune de 50 de puncte. Un aspect de remarcat este faptul că această îmbunătățire a fost confirmată de indicatorul Caixin PMI publicat astăzi, care a atins 51,8 puncte. Datele solide indică faptul că măsurile de stimulare întreprinse de guvernul chinez la începutul acestui an ar putea avea efect. Cu toate acestea, rezultatul dintr-o singură lună nu este suficient pentru a anunța o redresare, motiv pentru care investitorii ar trebui să aștepte o confirmare în decembrie și ianuarie. În timp ce indicatorii PMI oficiali, care vizează companiile mari și de stat, au indicat îmbunătățiri la nivelul majorității sub-indicatorilor, datele pentru companiile private prezentate astăzi au arătat că producția și datele privind noile comenzi au scăzut. Cu toate acestea, piețele par să interpreteze drept un semnal de recuperare, indicii bursieri la nivel global apreciindu-se la începutul unei săptămâni noi.

Au avut loc îmbunătățiri în ceea ce privește majoritatea sub-indicatorilor raportului oficial PMI din China pentru noiembrie. Cu toate acestea, redresarea la nivelului noilor comenzi nu se reflectă și în datele privind companiile mici și private. Sursa: Bloomberg

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri