Importurile din China avansează în timp ce exporturile dezamăgesc în luna noiembrie

09:48 9 decembrie 2019

Rezumat:

  • Importurile din China au înregistrat o revenire parțială în luna noiembrie datorită creșterii cumpărăturilor de produse agricole din SUA 

  • Exporturile aduc un rezultat dezamăgitor în ciuda efectelor de bază favorabile  

  • În acest moment nu există semne de recuperare. Progresul negocierilor comerciale va determina orice îmbunătățire de durată 

Importurile din China au înregistrat un avans de 0,3% YoY în luna noiembrie, depășind așteptările pieței care indicau o scădere de 1,4 YoY. Anual, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în cazul Malaeziei, Thailandei și Olandei. În același timp, importurile din SUA au avansat cu 2,7% față de aceeași lună a anului trecut, marcând cea mai accentuată dinamică din iulie 2018. Cu toate acestea, este prea devreme pentru a discuta despre o recuperare de lungă durată a cererii în a doua cea mai mare economie a lumii, întrucât mare parte a acestei creșteri generale a importurilor a venit în urma achizițiilor crescute de produse agricole din SUA, un gest făcut de Beijing înaintea unei posibile înțelegeri cu Washington. Totuși, importurile din China merită urmărite în următoarele luni, întrucât ar putea arăta dacă firmele observă semne de recuperare la nivelul cererii externe .  

În același timp, putem vorbi despre o dezamăgire în ceea ce privește exporturile, după ce acestea au scăzut cu 1,1%YoY, înregistrând o diferență mare în comparație cu avansul așteptat de 0.8% YoY. Acest rezultat devine și mai dezamăgitor dacă luăm în considerare efectele de bază favorabile. Deși exporturile în general nu arată atât de rău, nu se poate spune același lucru despre bunurile trimise în SUA care au suferit o scădere de 23% YoY în luna noiembrie, cea mai mare depreciere din februarie (când analizăm modificările anuale ale sumei exporturilor din ultimele 12 luni din SUA obținem cel mai slab rezultat de la începutul anului 2010). În concluzie, deocamdată, nu vedem îmbunătățiri încă dar credem că acestea vor apărea în următoarele luni, în cazul în care China și SUA vor încheia un acord șii vor începe să reducă tarifele. 

Exporturile din China au rezistat destul de bine în acest an în comparație cu 2018, deși a fost înregistrată o scădere masivă a exporturilor către SUA. Sursa: Bloomberg

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri