Prețurile din Japonia cresc după majorarea impozitului pe vânzări

10:24 22 noiembrie 2019

Rezumat:

  • Inflația core din Japonia a avansat în octombrie

  • Creșterea ar putea să fi fost influențată de majorarea impozitului pe vânzări din octombrie

  • Tendințele de bază nu se modifică, ceea ce ilustrează dificultatea BoJ de creștere a prețurilor

Deși creșterea headline a prețurilor din Japonia nu s-a modificat luna trecută, am observat o ușoară mișcare ascendentă a indicatorului core, care ar fi fi determinată de o majorare a impozitului pe vânzări de 2 puncte procentuale. Inflația headline a rămas la 0,2% în termeni anuali în octombrie, în timp ce inflația core, care exclude alimentele proaspete, a avansat ușor de la 0,3% la 0,4%, iar indicatorul core ce exclude alimentele proaspete și energia s-a apreciat  de la 0,5% la 0,7%. În general, rezultatele au fost foarte apropiate de așteptările pieței. Pe de altă parte, atunci când excludem efectele majorării impozitului pe vânzări din luna octombrie, precum și măsurile guvernamentale prin care educația preșcolară să devină gratuită, obținem o încetinire a ritmului de creștere a prețurilor. Astfel, datele subliniază că Banca Japoniei este încă departe de a-și atinge obiectivul de inflație de 2% și este foarte probabil ca acest context să se mențină și în viitorul apropiat.

Cu toate acestea, din punct de vedere pur economic se poate remarca faptul că lipsa unri creșteri notabile a prețurilor în urma majorării impozitului pe vânzări este o evoluție binevenită. Rețineți că a existat o creștere a prețurilor până la 3,4% în 2014, când Japonia a crescut impozitul pe vânzări de la 5% la 8%. La acel moment, cheltuielile consumatorilor au scăzut, iar economia la nivel general s-a redus brusc. De această dată, încetinirea estimată cauzată de majorarea impozitului pe vânzări este mult mai mică, în parte, datorită unui set de măsuri implementate de guvern.

S-a înregistrat doar un ușor avans al prețurilor după majorarea impozitului pe vânzări. Sursa: Bloomberg

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri