Srážková daň z Akcií

daně z Akcií, srážková daň z dividendy / dane z Akcií , zrážková daň z dividendy

Napsáno Anna Niedobova

Aktualizováno: 2022-11-17 10:27:16

Akcie našich Zákazníků jsou vedeny u místních depozitářů, kteří nemohou určit daňovou rezidenci konečného majitele (tj. našeho Zákazníka).

Jakmile dochází k výplatě dividend, jen společnost XTB může identifikovat skutečného majitele těchto Akcií. Výplaty dividend, stejně jako srážková daň, jsou spravovány místními subdodavateli. Jelikož tyto instituce nemají přístup k osobním údajům Klientů XTB, musí uplatňovat nejvyšší míru srážkové daně (např. 30% pro Akcie kotované v USA, 35% pro Akcie kotované v České republice), aby znemožnili eventuální daňové podvody a tím pádem se vyhnuli problémům s daňovými úřady.

Společnost XTB připravila pro své Zákazníky možnost využití formuláře W-8BEN pro americké Akcie, ten naleznete ve svém Profilu investora. Po jeho vyplnění dojde tak ke snížení výše srážkové daně z 30% na 15%.

V tuto chvíli nemáme možnost připravit podobný formulář pro české akciové tituly, a proto výše srážkové daně z Akcií českých společností je vždy 35%.

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,