W-8BEN

Formulář W-8BEN, sazba daně z dividend / Formulár W-8BEN, sadzba dane z dividend

Napsáno Anna Niedobova

Aktualizováno: 2023-04-21 07:59:48

Formulář W-8BEN je pro všechny individuální Zákazníky (kteří nejsou daňovými rezidenty USA a nejsou občany USA), kteří získají tzv. příjem z amerických zdrojů, jako jsou dividendy vyplácené americkými společnostmi a dividendové ekvivalenty vyplácené z CFD na americké akcie a CFD z ETF registrovaných v USA. W-8BEN je pro takové Zákazníky povinný.

Formulář W-8BEN umožňuje použít nižší daňovou sazbu (15 % místo 30 % ve většině případů) pro ekvivalenty dividend z amerických akciových CFD nebo ETF titulů, stejně jako pro dividendy vyplácené americkými společnostmi. Snížená sazba daně však vychází z platné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a zemí bydliště Zákazníka a může být také v jiné výši než 15 %.

Formulář W-8BEN je dostupný v Profilu investora -> Můj profil -> Údaje profilu -> Daňový úřad / formulář W-8BEN.

Upozorňujeme, že nižší sazba daně je uplatňována od začátku následujícího měsíce od vyplnění formuláře.

🚩🚩🚩 Jakmile formulář W-8BEN vstoupí v platnost, jsme nuceni zrušit Vaše čekající objednávky (na instrumentech kde je uplatňována nižší sazba).

🚩🚩🚩Mějte prosím na paměti, že formulář W-8BEN je platný po dobu 3 let. Po uplynutí této doby bude nutné vyplnit formulář znovu.

V případě, že při vyplňování formuláře dojde k chybě, obdržíte patřičné upozornění a budete mít možnost formulář vyplnit znovu.

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,

Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa