Cenová mezera při otevření trhu - pokyny BUY

cenová mezera, price gap, pokyny Buy / cenová medzera , pokyny Buy

Napsáno Dorota Kowal

Aktualizováno: 2022-09-15 12:11:42

Cenová mezera při otevření trhu

Při diskusi o různých typech příkazů stojí za zmínku, jak jsou prováděny v případě otevření trhu s cenovou mezerou (otevírací cena trhu v dané seanci se liší od uzavírací ceny předchozí seance).

V takové situaci budou pokyny Limit i Stop provedeny za první dostupnou cenu, která se objeví na trhu, splňující podmínky pro aktivaci příkazu. Jednotlivé typy objednávek budou znázorněny na následujících příkladech:

POKYNY BUY:

DE30 ukončilo obchodní seanci na BID/ASK 12500,0/12501,0

Pokyn Buy Limit na 10 lotů, nastaven na ceně 12450.0

SCÉNÁŘ 1:

DE30 zahajuje novou obchodní seanci na BID/ASK 12400,0/12401,0 s dostupnou likviditou jako v příkladu níže.

Pokyn Buy Limit je proveden v plné výši za průměrnou cenu váženou objemem 12401,3 (ASK)

SCÉNÁŘ 2:

DE30 zahajuje novou obchodní seanci na BID/ASK 12400,0/12401,0 s dostupnou likviditou 5 lotů:

Další cena (nový tick) je BID/ASK 12401,0/12402,0 s dostupnou likviditou 10 lotů:

Pokyn Buy Limit je proveden v plném rozsahu, ale ve dvou částech: 5 lotů za 12401,0 (ASK) a 5 lotů za 12402,0 (ASK)

SCÉNÁŘ 3:

DE30 zahajuje novou obchodní seanci na BID/ASK 12449,0/12450,0 s dostupnou likviditou 5 lotů:

Další cena (nový tick) je BID/ASK 12451,00/12452,00 s dostupnou likviditou 10 lotů:

Pokyn Buy Limit je částečně proveden: 5 lotů za 12450,0 (ASK). Zbývajících 5 lotů bude provedeno, když cena opět dosáhne úrovně ASK 12450,0 nebo nižší. Nerealizovaná část zůstává jako aktivní čekající objednávka.

Pokyn Buy Stop na 10 lotů, nastaven na ceně 12550,00

SCÉNÁŘ 1:

DE30 zahajuje novou obchodní seanci na BID/ASK 12600,0/12601,0 s dostupnou likviditou jako v následujícím příkladu:

Pokyn Buy Stop je proveden v plné výši za průměrnou cenu váženou objemem 12601,2 (ASK)

SCÉNÁŘ 2:

DE30 zahajuje novou obchodní seanci na BID/ASK 12600,0/12601,0 s dostupnou likviditou 5 lotů:

Další cena (nový tick) je BID/ASK 12601,0/12602,0 s dostupnou likviditou 10 lotů:

Pokyn Buy Stop se provede v plném rozsahu, ale pouze na ceně 12602,0, protože likvidita, která byla k dispozici při předchozím ticku, byla pro plné provedení nedostatečná.

SCÉNÁŘ 3:

DE30 zahajuje novou obchodní seanci na BID/ASK 12550,0/12551,0 s dostupnou likviditou 5 lotů:

Další cena (nový tick) je BID/ASK 12548,0/12549,0 s dostupnou likviditou 10 lotů:

Za cenu, která splňuje podmínku aktivace, není k dispozici dostatečná likvidita. Pokyn není proveden, ale zůstává aktivní jako nevyřízená objednávka a bude provedena, když dojde k výskytu nové ceny, která splňuje podmínku aktivace s dostatečnou likviditou.

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,