VWAP – průměrná cena vážená objemem

VWAP, průměrná cena / priemerná cena

Napsáno Dorota Kowal

Aktualizováno: 2022-09-15 12:12:36

Provedení tržní objednávky se provádí na základě aktuálně dostupné likvidity (nazývané také „hloubka trhu“) na trhu. Abyste měli přehled o likviditě, kterou XTB nabízí, musíte si aktivovat její náhled v xStation (Nastavení/Zobrazit hloubku trhu).

V okně Market Watch tak můžete sledovat, jaký je aktuálně dostupný objem na daném instrumentu s přihlédnutím k pěti nejbližším cenovým hladinám, tzv. "kniha objednávek" (pozn. neaktivace náhledu hloubky trhu nemění způsob provedení objednávek).

Pokud objem (velikost pozice), kterou chce klient otevřít na daném instrumentu, překročí aktuálně dostupnou likviditu přítomnou na první cenové hladině, bude pokyn proveden s použitím hloubky na dalších úrovních. Platforma xStation automaticky vypočítá cenu s ohledem na objem zadaný klientem:

Ve výše uvedeném příkladu, pokud otevřeme pozici o objemu 10 lotů na instrumentu DE30, cena BID bude 12857,9 a cena ASK bude 12860,3. Tyto ceny se liší od cen v první úrovni (viditelné ve výchozím grafu), protože zohledňují aktuálně dostupný objem. V okně Market Watch je zobrazen také spread, který ukazuje dostupnou likviditu a rovná se 2,4 bodu.

Na příkladu otevření dlouhé pozice, tedy nákupu 10 lotů DE30, je zřejmé, že na první cenové hladině není dostatek likvidity, takže příkaz bude proveden s využitím likvidity ze tří cenových hladin - 3 loty z první úrovně , na 12860, 4 loty z druhé úrovně, na 12860,2 a zbývající 3 loty ze třetí úrovně, na 12860,7.

Tento typ exekuce využívající několik cenových úrovní se nazývá exekuce VWAP (Volume Weighted Average Price). Platforma xStation takovou cenu vypočítá automaticky a lze ji ověřit následovně:

VWAP=(3/10*12860)+(4/10*12860.2)+(3/10*12860.7)=12860.3

V případě otevření krátké pozice, tedy prodeje 10 lotů DE30, bude výpočet ceny VWAP následující:

VWAP=(3/10*12858.1)+(6/10*12857.9)+(1/10*12857.4)=12857.9

Stojí také za zmínku, že provádění příkazů VWAP se vztahuje také na nástroje OMI (hotovostní Akcie a ETF). 📢

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,