Cenová mezera při otevření trhu - pokyny SELL

cenová mezera, opening gap, pokyny SELL / cenová medzera, pokyny SELL

Napsáno Dorota Kowal

Aktualizováno: 2022-09-15 12:13:16

Cenová mezera při otevření trhu

Při diskusi o různých typech příkazů stojí za zmínku, jak jsou prováděny v případě otevření trhu s cenovou mezerou (otevírací cena trhu v dané seanci se liší od uzavírací ceny předchozí seance).

V takové situaci budou pokyny Limit i Stop provedeny za první dostupnou cenu, která se objeví na trhu, splňující podmínky pro aktivaci příkazu. Jednotlivé typy objednávek budou znázorněny na následujících příkladech:

a) pokyny SELL

DE30 ukončilo obchodní seanci na BID/ASK 12500,0/12501,0

Pokyn Sell Limit na 10 lotů, nastaven na 12550.0

Scénář 1:

DE30 se otevírá na BID/ASK 12600,0/12601,0 s dostupnou likviditou, jak je znázorněno na obrázku níže:

Pokyn Sell Limit pro 10 lotů je proveden v plné výši za průměrnou cenu váženou objemem 12599,8 (BID)

Scénář 2:

DE30 zahajuje novou seanci na BID/ASK 12600,0/12601,0 s 5 loty dostupné likvidity:

Další cena (nový tick) je BID/ASK 12601,0/12602,0 s dostupnou likviditou 10 lotů:

Pokyn Sell Limit je proveden v plném rozsahu, ale ve dvou částech: 5 lotů na 12600,0 a 5 lotů na 12601,0

Scénář 3:

DE30 zahajuje novou obchodní seanci na BID/ASK 12551.0/12552.0 s dostupnou likviditou 5 lotů:

Další cena (nový tick) je BID/ASK 12549,0/12550,0 s dostupnou likviditou 10 lotů:

Pokyn Sell Limit se provádí po částech: 5 lotů za cenu 12551,0. Zbývajících 5 lotů bude provedeno, když cena opět dosáhne úrovně BID 12550,0 nebo vyšší. Nerealizovaná část zůstává aktivním čekajícím pokynem.

Pokyn Sell stop na 10 lotů, nastaven na 12450.00

Scénář 1:

DE30 zahajuje novou obchodní seanci na BID/ASK 12400,0/12401,0 s dostupnou likviditou jako v příkladu níže:

Pokyn Sell stop je proveden v plné výši za průměrnou cenu váženou objemem 12399,7 (BID)

Scénář 2:

DE30 zahajuje novou obchodní seanci na BID/ASK 12400,0/12401,0 s dostupnou likviditou 5 lotů:

Další cena (nový tick) je BID/ASK 12399,00/12400,00 s dostupnou likviditou 10 lotů:

Pokyn Sell Stop se provede v plném rozsahu, ale pouze na ceně 12399,0, protože likvidita dostupná při předchozím ticku byla pro provedení nedostatečná.

Scénář 3:

DE30 zahajuje novou obchodní seanci na BID/ASK 12449,00/12450,00 s dostupnou likviditou 5 lotů:

Další cena (nový tick) je BID/ASK 12451,00/12452,00 s dostupnou likviditou 10 lotů:

Za cenu, která splňuje podmínku aktivace, není k dispozici dostatečná likvidita. Pokyn není proveden, ale zůstává aktivní jako nevyřízená objednávka a bude provedena, když dojde k výskytu nové ceny, která splňuje podmínku aktivace s dostatečnou likviditou.

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,