Kniha objednávek

Kniha objednávok

Napsáno Anna Niedobova

Aktualizováno: 2022-09-15 12:15:10

Jako tvůrce trhu nabízí XTB specifickou likviditu pro každý instrument, přičemž dostupné podmínky závisí na aktuálních tržních podmínkách. To znamená, že hloubka trhu viditelná v knize objednávek (Order Book) v okně Market Watch je sdílena se všemi ostatními klienty. Abychom lépe ilustrovali, jak to funguje v praxi, použijeme příklad pro výpočet cen VWAP:

V případě realizace objednávky typu BUY na instrumentu DE30 v objemu 10 lotů by byly použity tři cenové úrovně. Poslední cenová hladina, na které bude příkaz proveden, je úroveň 12860,7. V takovém případě se cena 12860,7 a zbývající objem 3 lotů (protože příkaz byl proveden na 10 lotů - 3 na prvním řádku, 4 na druhém řádku a 3 na třetím řádku) stane nejlepší dostupnou cenou ASK ( viditelné na první úrovni knihy objednávek) pro ostatní klienty XTB a zůstane tak, dokud se cena instrumentu DE30 nezmění (dokud Poskytovatel likvidity neuvede novou cenu). XTB aktualizuje knihu objednávek po každém novém ticku, což u nejlikvidnějších nástrojů může nastat i několiksetkrát za sekundu.

V tomto případě se cena 12861,9, která se aktuálně nachází na páté úrovni knihy, posune na třetí úroveň, která tak bude úrovní poslední – čtvrtá a pátá úroveň zůstanou prázdné. V extrémních případech, pokud příkazy klientů způsobí vyčerpání veškeré dostupné likvidity v knize, nebude realizace žádných dalších příkazů (nebo uzavření stávajících příkazů) možná, dokud nenastane nový tick.

Níže uvedený příklad ilustruje prázdnou knihu objednávek (nulová likvidita) na ceně BID, tj. bez možnosti otevřít prodejní pozice a zavřít nákupní pozice:

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,