Parametr odchylky

odchylka, parametr / odchýlka , pamameter

Napsáno Dorota Kowal

Aktualizováno: 2022-09-15 12:12:13

Parametr odchylky je parametr nastavený brokerem pro okamžité objednávky. Udává maximální přijatelnou odchylku ceny příkazu klienta od aktuální tržní ceny. Pokud odchylka překročí tento parametr, bude objednávka odmítnuta. Velikost maximální přijatelné odchylky je stejná bez ohledu na to, zda se cena mění ve prospěch či neprospěch klienta (symetrické nastavení).

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,