Typy čekajících objednávek v XTB

Stop pokyny, Limit pokyny, Sell, Buy

Napsáno Dorota Kowal

Aktualizováno: 2022-09-15 11:19:10

a) LIMIT POKYNY

Limitní pokyny jsou čekající objednávky, které v zásadě nelze provést za cenu horší, než je cena určená klientem. XTB nabízí dva typy limitních příkazů: Sell Limit a Buy Limit.

Sell Limit - používá se k prodeji (otevření krátké pozice) daného nástroje, když jeho cena dosáhne zvolené, vyšší úrovně než je cena aktuální (příkaz Sell Limit lze zadat pouze nad aktuální tržní cenu). Příkaz Sell Limit zaručuje, že bude proveden za cenu stanovenou klientem nebo lepší. Takový pokyn může být proveden částečně, pokud za cenu splňující podmínky klienta není dostupná dostatečná likvidita (více viz sekce Kniha objednávek a VWAP).

Pokyny Sell Limit se provádějí za cenu BID a pozice se uzavírají za cenu ASK (BID + spread).

Obrázek níže ilustruje scénář dosažení zisku s příkazem Sell Limit:

Buy Limit - slouží k nákupu (otevření dlouhé pozice) daného instrumentu, když jeho cena dosáhne úrovně nižší než aktuální (pokyn Buy Limit lze zadat pouze pod aktuální tržní cenu). Buy Limit zaručuje, že příkaz bude proveden za cenu stanovenou klientem nebo lepší. Takový pokyn může být proveden částečně, pokud není k dispozici dostatečná likvidita za cenu splňující podmínky klienta (více viz sekce Kniha objednávek a VWAP).

Pokyny Buy Limit se provádějí za cenu ASK (BID + spread) a pozice se uzavírají za cenu BID.

Níže uvedený obrázek ilustruje scénář, kdy je dosaženo zisku s příkazem Buy Limit:

Důležité je také zmínit, že příkazy Take Profit (TP) jsou příkazy Sell Limit nebo Buy Limit, v závislosti na typu pozice (Sell Limit pro nákupní pozice, Buy Limit pro Sell pozice), což znamená, že příkazy nelze provést za horší cenu než je specifikováno klientem, ale mohou být provedeny částečně.

b) STOP POKYNY

Stop pokyny jsou čekající objednávky, které se provádějí za tržní cenu. To znamená, že mohou být provedeny za cenu horší, než je cena určená klientem. XTB nabízí dva typy stop příkazů: Buy Stop a Sell Stop:

Buy Stop – slouží k nákupu (otevření dlouhé pozice) daného instrumentu, když jeho cena dosáhne zadané, vyšší úrovně než je cena aktuální (pokyn Buy Stop lze zadat pouze nad aktuální tržní cenu). Tento pokyn může být proveden za cenu stanovenou klientem nebo za vyšší (horší) cenu v závislosti na aktuální tržní ceně. Stop příkazy jsou vždy prováděny v plné výši, podle dostupné likvidity za danou cenu (více viz sekce Kniha objednávek a VWAP). Pokud velikost příkazu překročí dostupnou likviditu, příkaz je odmítnut.

Příkazy Buy Stop se provádějí za cenu ASK (BID + spread) a uzavírají se za cenu BID.

Obrázek níže ilustruje scénář dosažení zisku s příkazem Buy Stop:

Sell Stop - slouží k prodeji (otevření krátké pozice) instrumentu, když jeho cena dosáhne zvolené, nižší než aktuální úrovně (příkaz Sell Stop lze zadat pouze pod aktuální tržní cenou). Tento pokyn může být proveden za cenu stanovenou klientem nebo za nižší (horší) cenu v závislosti na aktuální tržní ceně. Stop příkazy jsou vždy realizovány v plné výši na základě dostupné likvidity za danou cenu (více viz sekce Kniha objednávek a VWAP). Pokud velikost příkazu překročí dostupnou likviditu, příkaz je odmítnut.

Příkazy typu Sell Stop se provádějí za cenu BID a pozice se uzavírají za cenu ASK (BID + spread).

Obrázek níže ilustruje scénář dosažení zisku s příkazem Sell Stop:

Stojí za zmínku, že příkazy Stop Loss (SL) jsou příkazy Buy Stop nebo Sell Stop v závislosti na směru pozice (Buy Stop pro Sell pozice, Sell Stop pro Buy pozice), což znamená, že mohou být provedeny za cenu nižší než ta zadaná klientem a nelze je provést částečně (v případě překročení dostupné likvidity je příkaz Stop Loss odmítnut a následně obnoven s parametry zadanými klientem a proveden za první dostupnou tržní cenu po splnění podmínek aktivace).

Stop Out – příkazy Stop Out fungují na stejném principu jako příkazy Stop Loss. Odlišuje je skutečnost, že jsou automaticky aplikovány na pozici každého klienta, když úroveň výšky marže na účtu klesne na danou hodnotu (50% pro ČR a SR). Vzhledem k široké nabídce XTB se může úroveň aktivace příkazu Stop Out lišit v závislosti na právní jurisdikci dané země; proto by měl být vždy ověřen v souladu s aktuálními obchodními podmínkami dostupnými na webových stránkách společnosti.

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,