Informace pro klienty

Thursday - 18 June 2020
21:39

Rollover AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20 (skutečnost)

Vážený Zákazníku, 

dnes po ukončení obchodování na instrumentech AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20 nastala změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Rozdíl ceny kontraktu je:

 •  AUT20+, AUT20, AUT20.. 26 swapových bodů pro dlouhé pozice; -26 swapových bodů pro krátké pozice
 •  NED25., NED25.., NED25, NED25+ 105 swapových bodů pro dlouhé pozice; -105 swapových bodů pro krátké pozice
 •  NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -90 swapových bodů pro dlouhé pozice; 90 swapových bodů pro krátké pozice
 •  DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. 300 swapových bodů pro dlouhé pozice; -300 swapových bodů pro krátké pozice
 •  EU.50.., EU.50+, EU.50., EU.50, EU50 280 swapových bodů pro dlouhé pozice; -280 swapových bodů pro krátké pozice
 •  FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 385 swapových bodů pro dlouhé pozice; -385 swapových bodů pro krátké pozice
 •  UK.100.., UK.100., UK.100, UK100, UK.100+ 430 swapových bodů pro dlouhé pozice; -430 swapových bodů pro krátké pozice
 •  SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 62 swapových bodů pro dlouhé pozice; -62 swapových bodů pro krátké pozice
 •  ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. 147 swapových bodů pro dlouhé pozice; -147 swapových bodů pro krátké pozice
 •  W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 10 swapových bodů pro dlouhé pozice; -10 swapových bodů pro krátké pozice
 •  SUI20+, SUI20., SUI20.., SUI20 35 swapových bodů pro dlouhé pozice; -35 swapových bodů pro krátké pozice

XTB

12:53

Rollover AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20 (předpoklad)

Vážený Zákazníku,

dnes po ukončení obchodování na instrumentech AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.. a W20 nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Rozdíl ceny kontraktu je:

 • FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ cca -38.0 indexových bodů
 • SUI20+, SUI20.., SUI20., SUI20 cca -30 indexových bodů
 • NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS cca  0.086 USD
 • AUT20+, AUT20, AUT20.. cca -29 indexových bodů
 • W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 cca -3.0 indexových bodů
 • NED25., NED25.., NED25, NED25+ cca -0.90 indexových bodů
 • EU.50.., EU.50+, EU.50., EU.50, EU50 cca -28.0 indexových bodů
 • DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. cca -28.5 indexových bodů
 • ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. cca -140 indexových bodů
 • UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ cca -42.0 indexových bodů
 • SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ cca -57 indexových bodů

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nestane nic zásadního, zítřejší otevírací cena bude pro uvedené instrumenty nižší, resp. vyšší o příslušné hodnoty. Změna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování na daném instrumentu.

Klienty s aktivními čakajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případě budou realizovány dle standardních obchodních podmínek.

XTB

Wednesday - 17 June 2020
21:32

Rollover MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG.. (skutečnost)

Vážený Zákazníku, 

dnes po ukončení obchodování na instrumentech MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG.. nastala změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Rozdíl ceny kontraktu je:

 • USFANG+, USFANG.., USFANG -17 swapových bodů pro dlouhé pozice; 17 swapových bodů pro krátké pozice
 • US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. 1325 swapových bodů pro dlouhé pozice; -1325 swapových bodů pro krátké pozice
 • US.30., US.30.., US.30, US30, US.30+ 127 swapových bodů pro dlouhé pozice; -127 swapových bodů pro krátké pozice
 • MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ -533 swapových bodů pro dlouhé pozice; 533 swapových bodů pro krátké pozice
 • US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. 110 swapových bodů pro dlouhé pozice; -110 swapových bodů pro krátké pozice
 • US2000+, US2000, US2000., US2000.. 32 swapových bodů pro dlouhé pozice; -32 swapových bodů pro krátké pozice

XTB

14:07

Rollover MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG.. (předpoklad)

Vážený Zákazníku,

dnes po ukončení obchodování na instrumentech MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+ a USFANG.. nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Rozdíl ceny kontraktu je:

 • US2000+, US2000, US2000., US2000.. cca -3.3 indexových bodů
 • MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ cca 770 indexových bodů
 • US.30., US.30.., US.30, US30, US.30+ cca -130 indexových bodů
 • USFANG+, USFANG.., USFANG cca -0.5 indexových bodů
 • US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. cca -9.7 indexových bodů
 • US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. cca -16.00 indexových bodů

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nestane nic zásadního, zítřejší otevírací cena bude pro uvedené instrumenty nižší, resp. vyšší o příslušné hodnoty. Změna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování na daném instrumentu.

Klienty s aktivními čakajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případě budou realizovány dle standardních obchodních podmínek.

XTB

Tuesday - 16 June 2020
21:45

Rollover AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. (skutečnost)

Vážený Zákazníku, 

dnes po ukončení obchodování na instrumentech AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. nastala změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Rozdíl ceny kontraktu je:

 - RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. 256 swapových bodů pro dlouhé pozice; -256 swapových bodů pro krátké pozice

 - AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 45 swapových bodů pro dlouhé pozice; -45 swapových bodů pro krátké pozice

 - BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. -200 swapových bodů pro dlouhé pozice; 200 swapových bodů pro krátké pozice

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -27 swapových bodů pro dlouhé pozice; 27 swapových bodů pro krátké pozice

Tým XTB

12:42

Rollover AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. (předpoklad)

Vážený Zákazníku,

dnes po ukončení obchodování na instrumentech AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50. a RUS50.. nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Rozdíl ceny kontraktu je:

 • RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. cca -26.5 indexových bodů
 • OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ cca 0.31 USD
 • AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 cca -41 indexových bodů
 • BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. cca 235 indexových bodů

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nestane nic zásadního, zítřejší otevírací cena bude pro uvedené instrumenty nižší, resp. vyšší o příslušné hodnoty. Změna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování na daném instrumentu.

Klienty s aktivními čakajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případě budou realizovány dle standardních obchodních podmínek.

XTB

nomorenewstoshow