Informace pro klienty

čtvrtek - 9. listopadu 2023
14:52

Rollover CATTLE, COFFEE, COTTON, LSGASOIL(předpoklad)

Vážený Zákazníku,

dnes po ukončení obchodování na instrumentech CATTLE, COFFEE, COTTON, LSGASOIL nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Aktuální rozdíl ceny mezi následujícím kontraktem je:

- LSGASOIL cca -8.75 USD

- COFFEE cca -4.25 indexového bodu

- CATTLE cca -0.075 USD

- COTTON cca 2.58 indexového bodu

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nenastane nic zásadního, zítřejší otevírací cena bude:
- COTTON vyšší o příslušné hodnoty
- CATTLE, COFFEE, LSGASOIL nižší o příslušné hodnoty

Změna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování na daném instrumentu.

Klienty s aktivními čekajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případě budou realizovány dle standardních obchodních podmínek.

Tyto informace platí pro výše uvedené instrumenty dostupné ve všech nabídkách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy instrumentů v jednotlivých nabídkách se mohou mírně lišit.

Podrobný seznam všech názvů nástrojů je k dispozici v TABULCE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Důležité:

Mějte na paměti, že po výpočtu swapových bodů (které jsou vyjádřeny na základě dvou podkladových aktiv) se změní hodnota finančních údajů na účtu Zákazníka. Při velmi velké bázi se může stát, že bude požadovaná ÚROVEŇ MARŽE nižší, než je potřeba. V takovém případě začne automatické uzavírání pozic, počínaje pozicí, která generuje nejnižší finanční výsledek, a bude pokračovat až do okamžiku, kdy je dosaženo požadované ÚROVNĚ MARŽE. Zákazníci by měli také upravit své aktivní čekající objednávky. Pokud se Zákazníkem nastavená úroveň pokynu nachází v mezeře (gapu) související s rolloverem, pokyn se provede za otevírací cenu instrumentu. Aby se předešlo této situaci, musí být ČEKAJÍCÍ OBJEDNÁVKY odstraněny před koncem obchodní seance instrumentu v den rolloveru.

Tým XTB

středa - 8. listopadu 2023
20:45

Rollover COCOA (skutečnost)

Vážený Zákazníku,

dnes po ukončení obchodování na instrumentech COCOA nastala změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Rozdíl ceny kontraktu je:

- COCOA -17 swapových bodů pro dlouhé pozice; 17 swapových bodů pro krátké pozice

Tyto informace platí pro výše uvedené instrumenty dostupné ve všech nabídkách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy instrumentů v jednotlivých nabídkách se mohou mírně lišit.

Podrobný seznam všech názvů nástrojů je k dispozici v TABULCE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Tým XTB

10:21

Rollover COCOA (předpoklad)

Vážený Zákazníku,

dnes po ukončení obchodování na instrumentu COCOA nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Aktuální rozdíl ceny mezi následujícím kontraktem je:

- COCOA cca 26 indexového bodu

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nenastane nic zásadního, zítřejší otevírací cena bude:
- COCOA vyšší o příslušné hodnoty

Změna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování na daném instrumentu.

Klienty s aktivními čekajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případě budou realizovány dle standardních obchodních podmínek.

Tyto informace platí pro výše uvedené instrumenty dostupné ve všech nabídkách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy instrumentů v jednotlivých nabídkách se mohou mírně lišit.

Podrobný seznam všech názvů nástrojů je k dispozici v TABULCE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Důležité:

Mějte na paměti, že po výpočtu swapových bodů (které jsou vyjádřeny na základě dvou podkladových aktiv) se změní hodnota finančních údajů na účtu Zákazníka. Při velmi velké bázi se může stát, že bude požadovaná ÚROVEŇ MARŽE nižší, než je potřeba. V takovém případě začne automatické uzavírání pozic, počínaje pozicí, která generuje nejnižší finanční výsledek, a bude pokračovat až do okamžiku, kdy je dosaženo požadované ÚROVNĚ MARŽE. Zákazníci by měli také upravit své aktivní čekající objednávky. Pokud se Zákazníkem nastavená úroveň pokynu nachází v mezeře (gapu) související s rolloverem, pokyn se provede za otevírací cenu instrumentu. Aby se předešlo této situaci, musí být ČEKAJÍCÍ OBJEDNÁVKY odstraněny před koncem obchodní seance instrumentu v den rolloveru.

Tým XTB

úterý - 7. listopadu 2023
23:10

Rollover VIXX, VSTOXX (skutečnost)

Vážený Zákazníku,

dnes po ukončení obchodování na instrumentech VIXX, VSTOXX nastala změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Rozdíl ceny kontraktu je:

- VSTOXX 20 swapových bodů pro dlouhé pozice; -20 swapových bodů pro krátké pozice

- VIX -82 swapových bodů pro dlouhé pozice; 82 swapových bodů pro krátké pozice

Tyto informace platí pro výše uvedené instrumenty dostupné ve všech nabídkách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy instrumentů v jednotlivých nabídkách se mohou mírně lišit.

Podrobný seznam všech názvů nástrojů je k dispozici v TABULCE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Tým XTB

8:03

Rollover VIX, VSTOXX (předpoklad)

Vážený Zákazníku,

dnes po ukončení obchodování na instrumentech VIX, VSTOXX nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Aktuální rozdíl ceny mezi následujícím kontraktem je:

- VIX cca 0.69 indexového bodu

- VSTOXX cca -0.10 indexového bodu

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nenastane nic zásadního, zítřejší otevírací cena bude:
- VIX vyšší o příslušné hodnoty
- VSTOXX nižší o příslušné hodnoty

měna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování na daném instrumentu.

Klienty s aktivními čekajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případě budou realizovány dle standardních obchodních podmínek.

Tyto informace platí pro výše uvedené instrumenty dostupné ve všech nabídkách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy instrumentů v jednotlivých nabídkách se mohou mírně lišit.

Podrobný seznam všech názvů nástrojů je k dispozici v TABULCE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Důležité:

Mějte na paměti, že po výpočtu swapových bodů (které jsou vyjádřeny na základě dvou podkladových aktiv) se změní hodnota finančních údajů na účtu Zákazníka. Při velmi velké bázi se může stát, že bude požadovaná ÚROVEŇ MARŽE nižší, než je potřeba. V takovém případě začne automatické uzavírání pozic, počínaje pozicí, která generuje nejnižší finanční výsledek, a bude pokračovat až do okamžiku, kdy je dosaženo požadované ÚROVNĚ MARŽE. Zákazníci by měli také upravit své aktivní čekající objednávky. Pokud se Zákazníkem nastavená úroveň pokynu nachází v mezeře (gapu) související s rolloverem, pokyn se provede za otevírací cenu instrumentu. Aby se předešlo této situaci, musí být ČEKAJÍCÍ OBJEDNÁVKY odstraněny před koncem obchodní seance instrumentu v den rolloveru.

Tým XTB

pátek - 3. listopadu 2023
12:40

Technická prestávka 03.-04.11.2023

Vážený Zákazníku,

dovolujeme si Vás informovat o plánované technické odstávce interních systémů od pátku 3.11. 2023 od 22:00 CEST do soboty 4.11.2023 do 04:00 CEST.

Upozorňujeme, že během této technické přestávky bude přístup k Profilu Investora a platformám MT4, xStation nedostupný.

Přístup k registračnímu formuláři bude také nedostupný.

S pozdravem,

Tým XTB

nomorenewstoshow
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa