Akcia týždňa: AbbVie

14:10 17. května 2019

Sumár:

  • AbbVie (ABBV.US) vlastní najpredávanejší liek na svete
  • Akcie spoločnosti sa obchodujú za nižšie násobky ziskov a tržieb ako konkurenti
  • Exspiruje patent na liek Humira
  • Manažment očakáva výrazný nárast tržieb počas nasledujúcich 7 rokov
  • Finančné údaje nenaznačujú žiadne výrazné nedostatky
  • Pokles cien akcií sa zastavil na úrovni supportu, obchodné pásmo sa zužuje

Spoločnosť AbbVie vznikla odlúčením sa od spoločnosti Abbott Laboratories v roku 2013 a je jednou zo šiestich amerických „veľkých farmaceutických spoločností“. Spoločnosť vyniká medzi konkurentmi, pretože napriek silnému portfóliu liekov, sa obchoduje za nižšie násobky ziskov. V tejto analýze sa pokúsime zistiť, či je súčasné ocenenie opodstatnené v súvislosti s budúcim výhľadom spoločnosti AbbVie a jej postavením v rámci odvetvia.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Spoločnosť AbbVie sa tešila z rastúcich tržieb, ako aj zo zvýšenia čistého zisku. Všimnite si, že všetky poklesy nastali vo štvrtom štvrťroku, preto tieto poklesy boli pravdepodobne skôr účtovného charakteru, nie operatívneho. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Spoločnosť Abbott Laboratories, americká zdravotná spoločnosť s viac ako 130 ročnou históriou, oznámila koncom roka 2011, že sa rozdelí na dve spoločnosti - jednu so zameraním na zdravotnícke pomôcky a generické liečivá a druhú na liečivá založené na výskume. Táto spoločnosť je AbbVie. Nový subjekt zdedil práva na lieky, ktoré predtým vyvinula výskumná divízia spoločnosti Abbott Laboratories, vrátane lieku Humira. Zapamätajte si tento liek, pretože liek na imunológiu je najpredávanejším liekom na predpis na svete s obratom takmer 20 miliárd USD (2018). Nie je prekvapením, že je aj hlavným zdrojom zisku pre spoločnosť AbbVie - v roku 2018 liek generoval viac ako 60% tržieb spoločnosti. Nič však netrvá večne, vrátane patentov na lieky. Takáto vysoká koncentrácia tržieb predstavuje významné riziko pre spoločnosť po uplynutí platnosti patentu. Patent na liek Humira v Európe vypršal koncom roka 2018 a na trh sa dostali náhrady. Spoločnosť AbbVie však využila medzery v americkom patentovom systéme a do roku 2023 dokázala ochrániť liek Humira pred náhradami.

Spoločnosť AbbVie je v súčasnosti do veľkej miery závislá od predaja lieku Humira. Vedenie spoločnosti však predpovedá, že tržby spoločnosti z ostatných liekov dosiahnu v roku 2025 úroveň 35 miliárd USD, oproti menej ako 13 miliardám dolárov v roku 2018. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Avšak patenty vypršia nakoniec na každom trhu a Humira začne strácať trhový podiel, na úkor lacnejších alternatív. To však neznamená, že v roku 2023 klesnú tržby z predaja tohto lieku na nulu, ale pokles sa zdá byť nevyhnutný. Vzhľadom na to, by bolo múdrejšie sa bližšie pozrieť na iné lieky v portfóliu spoločnosti. V roku 2018 spoločnosť uviedla na trh takmer 15 produktov. Iba 3 z nich však v roku 2018 dosiahli ročný obrat viac ako 1 miliardu USD. V skutočnosti tieto 3 lieky tvorili viac ako 80% príjmov spoločnosti AbbVie. Spoločnosť aj analytici však očakávajú, že nové produkty budú v budúcnosti dosahovať slušné príjmy, rádovo v miliardách dolárov.  Počas najnovšej prezentácie hospodárskych výsledkov spoločnosti, vedenie uviedlo, že očakáva, že tržby liekov mimo lieku Humira dosiahnu 35 miliárd USD v roku 2025 (dva roky po uplynutí platnosti patentu Humira). To znamená, že spoločnosť očakáva, že tržby spoločnosti z iných liekov zaznamenajú v nasledujúcich 7 rokoch nárast o 173%, alebo o 15,4% ročne. Celkovo impozantné tempo rastu. Upozorňujeme, že 35 miliárd dolárov je číslo, ktoré presahuje celkové tržby spoločnosti AbbVie v roku 2018 (32,75 miliárd USD) a ako sme už povedali, liek Humira, pravdepodobne ešte vygeneruje tržby po uplynutí platnosti patentu, aj keď budú nižšie. Ak to zhrnieme, výhľad nevyzerá tak zle, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Vybrané finančné dáta spoločnosti AbbVie a jej hlavných amerických konkurentov. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Vzhľadom na to, že sa zdá, že spoločnosť má v portfóliu produkty, ktoré by mohli nahradiť stratené príjmy z lieku Humira v budúcnosti, ocenenie spoločnosti sa môže zdať nízke . Lepší pohľad by nám mohli poskytnúť finančné údaje. Vybrané finančné údaje za Q1 2019 boli zostavené a prezentované vo vyššie uvedenej tabuľke. Ako môžeme vidieť, AbbVie má vyššie hrubé a prevádzkové marže ako priemer konkurentov. Čisté ziskové rozpätie je pod priemerom skupiny, ale marža spoločnosti Eli Lilly vo výške 83,3% skresľuje priemer. Mediánová hodnota môže byť vhodnejším ukazovateľom a pri pohľade na ňu vidíme, že spoločnosť AbbVie prekonala v prvých troch mesiacoch roka 2019 konkurentov. Podobne vyzerá návratnosť aktív, pretože Eli Lilly významne ovplyvňuje priemernú hodnotu konkurentov. Výdavky na výskum a vývoj môžu vyvolávať obavy, pretože spoločnosť AbbVie investovala v Q1 2019 menší podiel do výskumu. Podiel výdavkov na výskum a vývoj však nie je dokonale škálovateľný s výnosmi a podpriemernými výdavkami na výskum a vývoj spoločností Pfizer a Johnson & Johnson (najväčšie spoločnosti v tabuľke). Podiel výdavkov na výskum a vývoj spoločností Eli Lilly a Bristol-Myers Squibb sú o 35% a 25% nižšie ako podiel výdavkov spoločnosti AbbVie (merané podľa tržieb) a v skutočnosti sa nominálna výška výdavkov na výskum a vývoj medzi týmito tromi spoločnosťami výrazne nelíšila. Zdá sa, že solídne marže, efektívne využívanie aktív a viac-menej priemerné výdavky na výskum a vývoj neodôvodňujú významný rozdiel medzi P / E a P / S spoločnosti AbbVie a jej konkurentmi.

Spoločnosť AbbVie každoročne vypláca dividendy, ktoré pravidelne rastú. Pomer dividend k voľnému cash flow okolo 0,5, poukazuje na relatívne bezpečnú dividendovú politiku. Zdroj: Bloomberg, XTB Research​​​​​​​

V neposlednom rade je spoločnosť AbbVie spoločnosťou vyplácajúcou dividendy. Zatiaľ čo spoločnosť pôsobí ako nezávislý subjekt iba 5 rokov, počas tejto doby sa nestalo, aby spoločnosť nevyplatila dividendy. Výplata dividend na akciu navyše každoročne rástla. Pomer dividend / voľný cash flow na konci roka 2018 bol na úrovni približne 0,5, takže existuje istá miera bezpečnosti, ktorá spoločnosti poskytuje bezpečný vankúš aj pri rastúcich dividendách. Všetky tieto faktory - solídna rentabilita, bezpečná dividendová politika a nízke ocenenie v porovnaní s konkurentmi - vedú k záveru, ktorý môže apelovať na investorov s dlhším investičným horizontom. Konkrétne, so súčasným ocenením má AbbVie dividendový výnos 5,43%, zatiaľ čo výnosy spoločností, ktoré sme spomenuli v predchádzajúcom odseku, sa pohybujú od 2,23% (Eli Lilly) do 3,52% (Bristol-Myers Squibb).

Cena akcií spoločnosti AbbVie (ABBV.US) zaznamenala počas celého roka 2018 a začiatkom roka 2019 pokles. Výpredaj sa však zastavil v zóne supportu  v rozpätí 76,70-77,70 USD. Vzhľadom k tomu, že obchodné pásmo sa už zužuje, čoskoro môže dôjsť k nárastu ceny. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk