Akcie Adidas se po zveřejnění výhledu propadly o 10 %.

13:13 21. října 2022

Akcie Adidas (ADS.DE) se propadly o více než 10 %, protože výrobce oděvů snížil své celoroční finanční výhledy z důvodu slabší poptávky.

  • Německý výrobce sportovního zboží varoval, že neprodané zásoby se hromadí, protože spotřebitelská poptávka v Číně a na západních trzích oslabuje. Adidas také očekává, že jednorázové náklady spojené převážně s odchodem z operací v Rusku budou mít negativní dopad na jeho finance. Výkon společnosti také tíží reklamní krize kvůli spojenectví s rapperem a designérem Ye dříve známým jako Kanye West.
  • Čistý zisk z pokračujících operací ve čtvrtletí prudce klesl na 179 milionů EUR (175 milionů USD) ze 479 milionů EUR ve stejném období loňského roku. Provozní marže se ve čtvrtletí také propadla na 8,8 % z předchozích 11,7 %.
  • Čistý zisk z pokračujících operací by měl za rok dosáhnout přibližně 500 milionů EUR (489,4 milionu USD), oproti předchozímu cíli ve výši přibližně 1,3 miliardy EUR.
  • Prognóza společnosti pro rok 2022 klesla z optimistického růstu 11 až 13 % na začátku letošního roku na nyní středně jednociferné tempo. Společnost Adidas snížila svá očekávání ohledně letošní provozní marže na 4 % ze 7 %.
  • Společnost plánuje zavést program efektivity, který by měl v příštím roce kompenzovat vyšší náklady a vygenerovat zisk kolem 200 milionů eur.

Hlavní rival společnosti Adidas Nike Inc. v září také oznámil podobný nárůst zásob a varoval před stlačováním ziskových marží z výsledných slev a dalších clearingových aktivit nutných k výprodeji přebytečných zásob. Přesto má Adidas nižší poměr P/E ttm. Zdroj: Barchart

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Akcie Adidas (ADS.DE) klesly o téměř 70,0 % ze svých maxim z roku 2021. Tento měsíc cena klesla pod hlavní support na 113,60 EUR, což se shoduje s 78,6% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny zahájené v říjnu 2014 a 200 SMA (červená čára). Pokud převládne současný sentiment, může se pohyb směrem dolů zrychlit směrem k místní podpoře na úrovni 77,40 EUR. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět