Akcie Advance Auto Parts po otevření trhu klesly o 14 % 📉

16:14 16. listopadu 2022

Cena akcií společnosti Advance Auto Parts (AAP.US), předního poskytovatele náhradních dílů a servisu pro ojeté automobily v USA, dnes po zahájení seance na Wall Street klesla o 15 % kvůli slabým výsledkům za třetí čtvrtletí tohoto roku:

Zisk na akcii (EPS):  USD oproti prognóze 3,32 USD

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tržby: 2,6 miliardy USD oproti odhadům 2,64 miliardy USD

Odhady společnosti:

Odhady ročních příjmů: dolarů oproti 11,1 miliardy dolarů a 12,75 až 13,25 miliardy dolarů, jak se předpokládalo dříve.
Roční odhady zisku na akcii: USD oproti prognózám na 13,02 USD.

Společnost Advance Auto Parts vykázala čisté tržby ve výši 2,6 miliardy dolarů, což představuje mírný meziroční nárůst v souladu s očekáváním analytiků Wall Street. Tržby na stejném prodejním místě klesly o 0,7 %, čímž mírně překonaly odhady analytiků:

"Tržby a marže se vyvíjely převážně v souladu s očekáváním, ale vyšší než očekávané provozní náklady a měnové změny vedly k nesplnění zisku na akcii (...) Výsledky byly překvapivě horší, než se očekávalo, a pravděpodobně způsobí, že investoři budou k budoucím prognózám kritičtější. I nadále zastáváme názor, že je zapotřebí vyšší kontrola nákladů a předvídatelnost, která by pomohla ocenění."  - K výsledkům se vyjádřili analytici RBC Capital.

  • Generální ředitel společnosti Tom Greco zdůraznil, že základní faktory, které vytvářejí poptávku po službách společnosti, tj. zájem o ojeté vozy, jsou pozitivní a že odvětví je odolné vůči zhoršujícímu se makroekonomickému výhledu. Upozornil však, že společnost není spokojena se zisky, které zaznamenává při realizaci své dlouhodobé růstové strategie. Oznámil také, že vedení společnosti bude usilovat o urychlení růstu. 

Akcie AAP.US, interval D1. Poklesy po otevření se zastavily na úrovni z minima z konce září letošního roku, na 152 dolarech. Býci se pravděpodobně pokusí z této oblasti znovu vystoupat k SMA50, který probíhá kolem 173 dolarů. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět