Akcie AMD se po snížení ratingu společnosti Bernstein propadají

19:38 24. ledna 2023

Akcie AMD (AMD.US) se v úterý propadly o více než 3,0 % poté, co společnost Bernstein snížila rating výrobce čipů z outperform na market perform a snížila cílovou cenu z 95 USD na 80 USD s odkazem na pokračující slabost trhu s PC.

  • Firmy z Wall Street poukazují na zhoršující se poptávku po počítačích a nových dílech v prostředí inflace.
  • "...V posledních měsících jsme stále obezřetnější, pokud jde o potenciální dynamiku PC, a to jak s ohledem na výhled trhu, tak i v důsledku polorozkladného chování společnosti Intel, která v poslední době používá cenu i kapacitu jako strategickou zbraň a pokračuje v přešlapování na místě i při širším rozpadu odvětví (zdá se nám, že se Intel rozhodl, že pokud má prodejní kanál držet součástky, mohou to být klidně jeho součástky)," napsal analytik Stacy Rasgon v poznámce klientům.
  • Podle údajů společnosti Canalys, která se zabývá průzkumem trhu, klesly dodávky PC v loňském roce o 16 % a očekává se, že obtížné podmínky budou přetrvávat až do druhé poloviny roku 2023.
  • Na druhou stranu Rasgonová upozornila na sílu AMD na trhu serverů po uvedení produktu Genoa pro datová centra a rostoucí náskok před konkurenčním Intelem (INTC.US), který se potýká s mnoha problémy se svými čipy Sapphire Rapids.

 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Akcie AMD mají mírné nákupní hodnocení na základě hodnocení 23 analytiků s průměrnou cílovou cenou 83,93 USD, což znamená potenciál růstu o 14 %.

Akcie AMD (AMD.US) se obchodují o více než 55,0 % pod svým maximem z listopadu 2021. Aktuálně se cena blíží ke klíčové zóně odporu kolem 80,90 USD, kterou vyznačuje 23,6% Fibonacciho retracement poslední klesající vlny, 200 SMA ( červená linie) a dlouhodobá klesající trendová linie. Dokud se cena nachází pod touto úrovní, zůstává hlavní sentiment medvědí. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět