Akcie First Republic klesly o 25 % navzdory zvýšení likvidity 📉 banky jsou pod tlakem

20:08 17. března 2023

Velké americké banky včera uložily 30 miliard amerických dolarů u First Republic Bank (FRC.US) ve snaze posílit likvidní pozici banky v problémech. Nicméně to přineslo pouze krátkodobou úlevu a akcie First Republic se dnes propadly o 25 %. Pohyby tohoto rozsahu ukazují, že obavy z možného krachu nezmizely ani poté, co do banky napumpovaly prostředky významné finanční instituce.

  • Joe Biden požádal Kongres, aby rozšířil pravomoci FDIC a umožnil mu ukládat přísnější tresty vedoucím pracovníkům, kteří vedli ke krachu bank. Americký prezident konkrétně vyzdvihl vedoucí pracovníky SVB a Signature Bank jako ty, které bude možná třeba potrestat za pochybení
  • Kromě First Republic Bank se pod tlakem obchodují i akcie dalších amerických bank. Výprodej zasáhl i přední hráče v oboru, jako je JPMorgan (JPM.US) nebo Wells Fargo (WFC.US).
  • Problémy v evropském bankovním sektoru také zdaleka nejsou u konce. Dnes bylo oznámeno, že finanční týmy v Credit Suisse byly požádány, aby se o víkendu dostavily do práce a prozkoumaly možné scénáře pro banku
  • Je znepokojující, že ani masivní injekce likvidity od centrálních bank a důrazné ujištění regulátorů, že vklady jsou chráněny, nedokázaly zastavit výprodej akcií bankovního sektoru

Podíváme-li se na graf JPMorgan (JPM.US) v intervalu D1, vidíme, že se vytváří potenciální formace hlava a ramena. Pravé rameno již mohlo být vykresleno a ve hře je pullback. Cena akcie se pokouší prorazit pod klouzavý průměr 200 seancí (červená linie). Proražení pod oblast 125 USD by mohlo naznačovat, že se blíží ještě hlubší výprodej.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět