Akcie Kazatompromu (KAP.UK) na vzestupu díky růstu exportu

14:36 8. dubna 2022

Kazatomprom (KAP.UK) je největší světový producent uranu kótovaný na londýnské burze. V roce 2021 společnost stála za téměř 40 % celkových světových dodávek suroviny. Společnost má v poslední době problémy kvůli napjaté politické situaci v Kazachstánu, válce na Ukrajině a snaze o energetickou soběstačnost USA.

- Kazachstán neuznal dvě separatistické republiky Luhansk a Doněck na Donbasu ani nesouhlasil s poskytnutím vojenské pomoci Rusku, které o ni požádalo vládu se sídlem v Astaně

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

- Kazatomprom se může spolehnout na podporu Číny kvůli strategické poloze Kazachstánu v rámci pekingské iniciativy „One Belt and Road“ a zůstává hlavním čínským dodavatelem uranu potřebného k výrobě jaderného paliva

- Zároveň je však Kazachstán vnitrozemský a uran se na západ dopravuje především přes Rusko a jeho severní námořní přístavy;

- Čína plánuje do roku 2030 postavit více než 150 jaderných reaktorů v celé Eurasii. Výstavba takového počtu reaktorů by znamenala masivní nárůst výroby a poptávky po uranu

- USA se snaží vymanit ze závislosti na dodávkách strategických surovin tím, že spoléhají na „domácí výrobu“. Tento trend můžeme vidět mimo jiné v USA, které byly dosud plně závislé na zahraničních zdrojích uranu a jaderného paliva (hlavně Kazatomprom a obohacený uran dodávaný ruským Rosatomem)

- Změna politiky vůči dovozu uranu do USA a diskutované embargo na ruský obohacený uran vedly k poklesu akcií Kazatompromu a nárůstu severoamerických těžařských společností - především Uranium Energy Corp

- Kazatomprom zároveň zůstává předním světovým dodavatelem s nejkonkurenceschopnějšími cenami na trhu, který má přístup k „obnovitelným“ zdrojům uranu, které se nacházejí téměř výhradně v Kazachstánu

- Případná změna evropské energetické politiky může mít za následek znovuotevření a dokonce výstavbu nových jaderných elektráren v Evropě a dodávky od západních výrobců nemusí uspokojit poptávku;

- Čína a Indie, které plánují do roku 2031 vyrábět 22 480 MW jaderné energie, se mohou v budoucnu stát hlavními trhy Kazatompromu. Za poslední tři roky dosáhl dovoz uranu Kazatompromu do Indie celkem 4 557 tun oproti 2 988 tunám dovezeným od druhé největší těžařské společnosti na světě - kanadské Cameco (CCJ.US)

- Indie plánuje uvést do provozu 4 nové jaderné reaktory koncem tohoto roku a 36 nových reaktorů do roku 2028, z nichž některé již obdržely stavební povolení

Graf: Kazatomprom (KAP.UK), W1 interval. Akcie Kazatompromu se nacházejí v klesajícím trendu už od poloviny listopadu 2021. Pokles se prohloubil po ruském útoku na Ukrajinu. Propad zbrzdil v blízkosti úrovně $23, kde se nachází cenové dno ze srpna 2021. Následoval dynamický růst ceny, která se nyní snaží o překonání rezistence na lokálním maximu z června 2021. Cena může dále akcelerovat k úrovni 38,2 % retracementu klesající vlny. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk