BREAKING: EURUSD klesá po revizi HDP USA za 1. čtvrtletí

14:42 25. května 2023

Dnes ve 14:30 byly zveřejněny revizní údaje o HDP USA za 1. čtvrtletí 2023. Revize přinesla pozitivní překvapení, když anualizovaný růst za 1. čtvrtletí dosáhl 1,3 % oproti 1,1 %, které bylo signalizováno v bleskovém zveřejnění. Jádrový PCE byl revidován výše z 4,9 % na 5,0 % mezičtvrtletně. Současně zveřejněné údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti ukázaly mnohem nižší počáteční žádosti, než se očekávalo. Celkově zpráva ukázala lepší obraz americké ekonomiky a poskytla podporu americkému dolaru. To lze považovat za "jestřábí" reakci, protože akciové trhy se posunuly níže. Zlato se propadlo pod oblast 1 950 USD za unci.

USA, zpráva o HDP za 1. čtvrtletí (revize)

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • HDP (mezičtvrtletně anualizovaně): 1,3 % oproti očekávaným 1,1 %
  • Jádrový PCE: 5,0 % q/q vs. 4,9 % q/q očekávání
  • Osobní spotřeba (anualizovaně): 3,8 % oproti očekávaným 3,7 %

Zpráva o žádostech o podporu v nezaměstnanosti

  • Žádosti o podporu v nezaměstnanosti: 229 tis. oproti očekávaným 245 tis.
  • Pokračující žádosti: 1794 tis. oproti 1800 tis. očekávaným

EURUSD at 5-minute interal. Zdroj: xStation5

GOLD at 5-minute interval. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět