BREAKING: ISM Manufacturing Data zůstávají v zóně recese!

16:07 1. června 2023

 

  • USA, index PMI pro zpracovatelský sektor v květnu (konečný). Aktuálně: 48.4. První zveřejnění: 48.5.
  • USA, index ISM pro zpracovatelský sektor v květnu. Aktuálně: 46.9. Očekávaný: 47,0. Předchozí: 47.1.
  • Index zaplacené ceny. Aktuálně: 44.2. Předpověď: 52,0.
  • USA, stavební výdaje za duben. Aktuálně: 1,2 % m/m. Očekávání: 0,1 % m/m. Předchozí: 0,3 % m/m.

Údaje PMI si vedly mírně hůře, než se očekávalo, s poklesem podmínek ve výrobním sektoru kvůli slábnoucí poptávce, uvádí S&P Global. Nové objednávky sice ubývají, ale produkci podporuje další pokles rozpracovaných zakázek. Kromě toho se poprvé za tři roky snížily náklady na suroviny.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zpráva také poskytuje cenné poznatky pro budoucí rozhodnutí FOMC. Výrobci za poslední rok zaznamenali rychlý posun kupní síly, přechod od prodávajících ke kupujícím, což vedlo k výraznému zmírnění cenových tlaků v průmyslovém sektoru. Tato informace snižuje inflační tlaky, což může zvýšit pravděpodobnost ponechání úrokových sazeb beze změny na příštím zasedání Federálního rezervního systému.

 


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
781 000 investorů
z celého světa