BREAKING: NATGAS klesá o 6 %, protože se zlepšila předpověď počasí v USA

16:37 17. března 2023

Ceny zemního plynu v USA dnes klesají o více než 5 %, protože nové předpovědi počasí pro Spojené státy ukazují na vyšší teploty v nadcházejících dnech. Za zmínku stojí, že zatímco ještě v úterý tohoto týdne předpovědi ukazovaly na "podprůměrné" teploty v klíčových topných regionech USA, včera zveřejněná nová sada předpovědí naznačuje, že teploty v těchto regionech budou spíše "blízko normálu". To znamená, že poptávka po vytápění a následně po zemním plynu bude v příštích 8-14 dnech pravděpodobně nižší, než se dříve předpokládalo, což dnes vytváří tlak na ceny zemního plynu v USA.Předpověď před týdnem (9. března 2023) ukazovala na podprůměrné teploty v příštích 8-14 dnech. Nové předpovědi (16. března 2023) však ukazují na výrazné zlepšení na středozápadě USA. Zdroj: Bloomberg

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Dokonce i předpovědi ze začátku tohoto týdne (14. března 2023) ukazovaly, že se teploty na středozápadě "přiklánějí k podprůměru". Zdroj: Bloomberg

Podíváme-li se na graf NATGAS v intervalu H1, vidíme, že se komodita pokouší prolomit pod klíčovou zónu krátkodobé podpory pohybující se nad rukojetí 2,35. V této zóně došlo během posledního měsíce a půl k četným cenovým reakcím, což ukazuje, že zde lze nalézt býčí tábor. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět