BREAKING: Spojené arabské emiráty zvýší produkci ropy. Cena nadále roste

15:09 20. listopadu 2023

Ropa pokračuje ve svém růstu po nedávných zvěstech, že OPEC+ se může příští neděli rozhodnout prohloubit omezení produkce ropy. Dnes tu máme zase komentáře k ropnému trhu ze Spojených arabských emirátů. Ministr ropy SAE:

  • Aktuálně nezaznamenáváme dopad na ropu kvůli konfliktu na Blízkém východě
  • Spojené arabské emiráty mají možnost zvýšit výrobu tváří v tvář současné dohodě
  • Pro SAE by mělo dojít ke zvýšení produkčního limitu pro rok 2024. V lednu 2024 bude produkční cíl pro SAE 3,075 milionu brk za den, tedy asi o 135 000 brk za den více, než v současnosti vyrábí
  • Toto rozhodnutí bylo dosaženo na červnovém zasedání OPEC+

Zajímavé je, že ve svých nedávných poznámkách Goldman Sachs a ING uvedly, že existuje velká šance na zvýšení těžby ze zemí OPEC+, zejména Saúdské Arábie a Ruska. Je to způsobeno tím, že se trh neukázal tak napjatý, jak se očekávalo, a cena klesla pod klíčové úrovně pro tyto země.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Ropa WTI se blíží k hranici 200 SMA. Klíčová rezistence je kolem 80 USD při 50,0 retracementu poslední vzestupné vlny. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa