BREAKING: USD klesá po nepřekonání odhadů sentimentu UoM

16:06 17. března 2023

Michiganská univerzita dnes v 15:00 zveřejnila bleskový index spotřebitelské nálady za březen. Údaje se ukázaly být mnohem horší, než trh očekával. Hlavní index se propadl z 67,0 na 63,4, protože subindexy současných podmínek a očekávání výrazně zaostaly za očekáváním. Pozitivní je, že krátkodobá i dlouhodobá inflační očekávání oproti předchozímu měsíci poklesla.

Bleskové údaje Michiganské univerzity za březen

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Index spotřebitelského sentimentu: Michiganský index: 63,4 oproti očekávané hodnotě 67,0 (dříve 67,0).

Dílčí index současných podmínek: Index spotřebitelských podmínek: 66,4 oproti očekávaným 70,5 (dříve 70,7).

Dílčí index očekávání: Index očekávání: 61,5 vs. 64,8 očekávaných (dříve 64,7).

Jednoletá inflační očekávání: 3,8 % oproti očekávaným 4,1 % (dříve 4,1 %).

5 až 10letá inflační očekávání: 2,8 % oproti očekávaným 2,9 % (dříve 2,9 %).

Dolarový index se v důsledku pohybu na kolenou posunul níže, zatímco akciové trhy si polepšily. Rozsah pohybů byl však relativně malý - EURUSD se posunul o 0,1 % výše, zatímco US500 si v prvních minutách po zveřejnění připsal zhruba 0,3 %.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět