Bude mít Kazatomprom - největší producent uranu prospěch ze spolupráce s Čínou?

15:09 15. prosince 2022

Největší světový producent uranu, kazašská společnost Kazatomprom (KAP.UK), kótovaná na londýnské burze cenných papírů, minulý týden oznámila, že první várka jaderného paliva AFA 3G TM byla odeslána ze závodu na výrobu jaderného paliva Ulba do Číny. Akcie společnosti si vedou o něco lépe než průměr indexu FTSE:

  • Železniční plošiny s 34 přepravními kontejnery Kazatompromu obsahujícími palivové soubory odpovídající něco málo přes 30 tunám obohaceného uranu byly pod zvláštním dohledem dopraveny do Číny a přijaty čínskou společností General Nuclear Power Corp:

"Realizace inovativního projektu výroby jaderného paliva je příkladem příspěvku společnosti Kazatomprom ke zmírnění dopadů globální změny klimatu a dosažení globálního nízkouhlíkového cíle. Závod Ulba umožnil společnosti diverzifikovat výrobu rozšířením jejího složení a výrobou technologicky vyspělého, exportně orientovaného uranového produktu s vysokou přidanou hodnotou. Úspěšné dodávky tohoto produktu čínským partnerům potvrdily pověst Kazatompromu jako spolehlivého a přínosného dodavatele na světový trh s jaderným palivem." - K dodávkám se vyjádřil generální ředitel společnosti Kazatomprom Jeržan Mukanov. "První dodávka hotového výrobku znamená začátek pravidelných dodávek, a to je důležité nejen pro naše společnosti, ale významné pro Kazachstán a Čínu," - sdělila společnost.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • Společnost Kazatomprom díky výhodně umístěným ložiskům surovin v Kazachstánu těží uran metodou ISR a zpracovává jej v zemi, což jí umožňuje snížit logistické náklady a prodávat palivo za nejnižší ceny na světovém trhu s jaderným palivem. Ke zpracování uranu slouží metalurgický závod Ulba, který zahájil provoz v listopadu 2021, mimo jiné po pomoci francouzské společnosti Framatome a získání dohody s příjemcem, čínskou General Nuclear Energy Corporation;
  • Jedná se o jediný závod v Kazachstánu, který vyrábí jaderné palivo a má nasmlouvané dodávky na 20 let dopředu. Současná kapacita závodu je 200 tun obohaceného uranu ročně. Obrovské množství nasmlouvaných dodávek do budoucna by mohlo společnosti umožnit zvýšit příjmy, pokud spotová cena uranu bude i nadále stoupat s tím, jak poroste celosvětová poptávka po energii vyráběné z jaderných zdrojů;
  • Čína plánuje v příštích 15 letech postavit 150 jaderných reaktorů, což je více než počet reaktorů postavených za posledních 35 let na celém světě. Čína má v současné době 51 jaderných elektráren a 20 jich je ve výstavbě. Jaderná energie se na výrobě energie v Číně podílí přibližně 5 %, přičemž Říše středu hodlá v příštích desetiletích klást důraz na rozvoj směrem k uranu a jaderné energii.
    Kazatomprom jako největší světový producent uranu, který má přístup k bohatým ložiskům využívaným účinnou metodou in-situ recovery (ISR), bude pravděpodobně z tohoto dlouhodobého trendu těžit.

Akcie Kazatompromu (KAP.UK), interval H1. Akcie společnosti dnes posilují o téměř 4 % na pozadí slabší nálady na parketu britské burzy. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět