Budou Spojené státy 1. června skutečně v platební neschopnosti?

17:34 23. května 2023

V současné době je téma zvýšení dluhového limitu tématem číslo jedna nejen v USA, ale i ve světě, a to vzhledem k tomu, že případný bankrot USA by znamenal problémy pro světový finanční trh.

Janet Yellenová znovu opakuje, že financování dluhové služby skončí 1. června, což je považováno za tzv. datum X. McCarthy, předseda Sněmovny reprezentantů, naznačuje, že je pravděpodobná dohoda s prezidentem o návrhu zákona o rozpočtu, která umožní zvýšit limit dluhu před tímto datem. Na druhé straně McHenry, rovněž z Republikánské strany, naznačuje, že datum skutečného bankrotu může být ještě daleko.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Podle deníku Washington Post se očekává, že ministerstvo financí vydá žádost různým federálním úřadům, aby co nejvíce odložily nadcházející platby. Tím by se přerozdělily finanční prostředky na další splácení závazků. WP rovněž uvádí, že analytici z Wall Street odhadují, že finanční prostředky nebudou vyčerpány dříve než 8.-9. června.

Klíčovým datem je v tomto případě 15. červen, kdy budou přicházet čtvrtletní daně, takže po tomto datu bude mít ministerstvo financí prostředky na další splácení. Pak se s největší pravděpodobností datum X posune na červenec nebo dokonce mnohem později. Podle komentátorů ve Washingtonu má ministerstvo financí stále ještě spoustu "triků" a "es v rukávu", aby umožnilo USA normálně fungovat až do 15. června, kdy na účty země přiteče spousta finančních prostředků.

Kromě toho má ministerstvo financí nebo prezident k dispozici velké množství možností, které však nejsou příliš pravděpodobné. Patří mezi ně např:

  • Prodej dluhopisů v držení některých státních svěřenských fondů. Po dosažení nového dluhového limitu by tyto fondy byly opět doplněny o dluhové cenné papíry.
  • Prodej dlouhodobého majetku, jako jsou pozemky, federální budovy.
  • Prodej zlata v hodnotě 500 miliard dolarů, které patří ministerstvu financí.
  • Zpoždění nebo pozastavení plateb účtů, platů federálních úřadů

Je zřejmé, že trh se stále obává, že USA mohou mít problémy se splácením svých závazků. Dluhopisy se splatností po datu X se obchodují s výrazně vyššími výnosy. Zdroj: BloombergTNOTE pokračují v poklesu poté, co se vymanily z trojúhelníkové formace a navíc prorazily podporu na úrovni 38,2 retracementu poslední vzestupné vlny. Zde jsme měli lokální minima vyznačující spodní zónu konsolidace. Klíčovým supportem je nyní retracement 50,0 a dále úrovně pod 112 body, kde se nachází spodní hranice rostoucího trendového kanálu. Tyto úrovně by byly možné v případě, že USA skutečně do 1. června nesplní dluhový limit. Na druhou stranu se zdá, že technický bankrot je nepravděpodobný. Pokud bude stanoven nový limit, lze na TNOTE očekávat výrazný odraz. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět