Cena pšenice je jako na horské dráze. Co lze očekávat v letošním roce?

12:56 1. dubna 2024

Ceny pšenice se v posledních čtyřech letech pohybovaly jako na houpačce. Po letech stability je dokonalá bouře faktorů vynesla prudce vzhůru. K tomuto prudkému nárůstu přispěl celosvětový deficit nabídky, narušení pandemie a válka na Ukrajině. Nyní se však ceny opět propadly na úroveň, která nebyla zaznamenána od roku 2020. Bude tento klesající trend pokračovat, nebo mohou budoucí problémy s produkcí způsobené počasím a změnou klimatu způsobit další cenový skok?

Od konsolidace k novému historickému maximu

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

V letech 2016-2020 zůstávaly ceny pšenice relativně stabilní v důsledku celosvětové nadprodukce. To se však změnilo, když se vyhlídky produkce zhoršily - částečně v důsledku rostoucích globálních teplot -, zatímco poptávka, zejména z Číny a Indie, nadále stoupala. Pandemie zpočátku způsobila pokles, ale problémy v dodavatelském řetězci brzy vyvolaly nový vzestupný trend.

Vypuknutí války na Ukrajině situaci dále zintenzivnilo. Rusko a Ukrajina jako hlavní vývozci pšenice se podílely na celosvětovém vývozu významnou měrou. Obavy z narušení ukrajinského vývozu a sankce uvalené na Rusko zpočátku vyhnaly ceny téměř na dvojnásobek. Očekávaný cenový boom však trval jen krátce.

Rekordní produkce a zásoby z Ruska

Přístup na ruský trh zůstal do značné míry nepřerušen. Ukrajině se také podařilo pokračovat v některých vývozech prostřednictvím pozemních cest a částečně obnovené námořní trasy. Rusko se navíc těšilo rekordní sklizni, která dále zaplnila jeho již tak přeplněné sklady. Tato obrovská dostupná nabídka, která byla díky své nízké ceně atraktivní zejména pro asijské odběratele, se stala hlavní brzdou světových cen pšenice.

Cena ruské pšenice v černomořských přístavech je v současné době nižší než 190 USD za tunu, což je výrazně levnější než americká pšenice za 207 USD a západoevropská pšenice za 225 USD. Tento cenový tlak bude pravděpodobně pokračovat, dokud Rusko nevyčerpá svůj současný přebytek a nepřijde příští sklizeň - která se rovněž očekává silná.

Vývoz z USA se propadá, ale výměra půdy klesá

Spojené státy sice nejsou největším producentem ani vývozcem pšenice, ale jejich tržní údaje mají stále značný vliv. Vzhledem k tomu, že vývoz je na nejnižší úrovni od 70. let minulého století, čelí cena americké pšenice silnému tlaku na pokles. Tento propad je způsoben kombinací několika faktorů, včetně zvýšené poptávky po levnější ruské pšenici a silného amerického dolaru, který snižuje konkurenceschopnost americké pšenice.

Existují však potenciální známky budoucích problémů pro americký trh. Březnová zpráva USDA o výhledové osevní ploše předpokládá 5% pokles osevních ploch ve srovnání s předchozí sezónou. Navzdory tomu se očekává, že produkce a konečné zásoby pro sezónu 2024/2025 ještě vzrostou, protože předpokládaná sklizňová plocha bude vyšší. Předpokládaná výkupní cena pro nadcházející sezónu je mírně vyšší než současná tržní cena, ale zůstává nižší než výkupní ceny na konci předchozí sezóny.

Naděje na obzoru, nebo další turbulence?

Navzdory současnému převisu nabídky nad poptávkou a klesajícímu vývozu z USA zůstává situace ve světě napjatá. Probíhající válka na Ukrajině a možnost, že Rusko omezí ukrajinský vývoz, vyvolávají obavy. Sousední země navíc váhají, zda se při ukrajinském vývozu spoléhat na pozemní cesty, což by mohlo narušit další dodávky.

Nestabilní situace na Blízkém východě a možné blokády Rudého moře by mohly dále narušit dodávky klíčovým dovozcům v Africe a Asii. Další divokou kartou je počasí. Rostoucí globální teploty vedly v posledních letech k dlouhodobým suchům u hlavních producentů, jako je Austrálie a Kanada, a podobný osud by mohl potkat i USA. Předpovědi na léto předpovídají vyšší než průměrné teploty a nižší vlhkost vzduchu, což by mohlo vést k menší sklizni, než jaká je předpokládaná osevní plocha. Kromě toho by nízké ceny mohly dále odrazovat od výsadby a sklizňové plochy by mohly být ještě nižší než v loňském roce.

Bude se historie opakovat?

Současný vývoj cen po vrcholu v roce 2022 se podobá tomu, co se stalo po podobných vrcholech v letech 1980, 1996 a 2008. Historicky má cyklus poklesu po takovýchto vrcholech tendenci končit přibližně 600 seancí po vrcholu. Pokud tento vzorec platí, mohlo by k cenovému odrazu dojít v době sklizně pšenice v USA v srpnu a září letošního roku.

Zatímco masivní ruské dodávky mohou v krátkodobém horizontu nadále vyvíjet tlak na pokles, faktory počasí by mohly velmi dobře vést k dosažení cenového dna do konce léta.

 


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk