Čo bolo, čo bude... na finančných trhoch

19:03 10 May 2021

Čo bolo?

Rast pracovných miest v USA sa v apríli nečakane spomalil. Minulotýždňová správa NFP ukázala, že americká ekonomika minulý mesiac pridala iba 266 tis. pracovných miest, čo bolo hlboko pod prognózami analytikov na úrovni 978 tis. Revidovaná bola aj pôvodne odhadovaná celková hodnota 916 tis. na 770 tis., ale vo februári došlo k revízii smerom nahor k 536 tis. zo 468 tis. Výnosy na dlhopisoch v USA zaznamenali po zverejnení vyššie spomínaných údajov pomerne prudký pokles, čo podporilo americké akciové trhy. Neuspokojivé dáta posilnili názor mnohých investorov, že oživenie trhu práce má pred sebou ešte dlhú cestu. Fed použije s najväčšou pravdepodobnosťou minulotýždňové  slabé čísla na udržanie svojej súčasnej politiky.

Čo bude...

V prípade, ak by sa preukázalo, že oživenie na trhu práce je pomalé, keďže viac ako 16 miliónov američanov využíva istú formu štátnej podpory, extrauvolnená monetárna politika reprezentujúca nízke úrokové sadzby by sa mohla udržať dlhší čas. V takomto prípade by nafúknutý komoditný trh mohol pokračovať v raste. Treba si však uvedomiť, že v súčasnosti existujú podobné náznaky toho, čo sa stalo počas krízy na začiatku milénia, a teda extrauvolnená monetárna politika môže za istých okolností viesť k prudkému nárastu inflácie.

Lukáš Lipovský

Analytik XTB

Sdílet
Zpět