Co sledovat příští týden? (01.07.2022)

17:32 1. července 2022

Světové trhy jsou pod tlakem kvůli obavám z recese. Indexy pokračují v poklesech, přičemž jakékoliv změny trendu jsou spíše krátkodobé. Příští týden bude k dispozici další balíček ekonomických dat, včetně FOMC minutes a NFP reportu. Pomohou tyto zprávy uklidnit investory nebo přilijí olej do ohně? Určitě se vyplatí sledovat US500, EURUSD a AUDCAD. 

US500

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Globálním trhům se tento týden nedařilo z důvodu obav z recese. Argumentem proti recesi v USA je silný trh práce. Tato zpráva bude testována v pátek ve 14:30, kdy bude zveřejněn americký NFP report za červen. Trh očekává nárůstr pracovních pozic o 290 000, což by mohl být nejmenší letošní nárůst. Nedostatečně výkonný trh práce by mohl vyvíjet tlak na akciové trhy, avšak by mohlo dojít také ke zpomalení nebo úplnému zastavení zvyšování úrokových sazeb.

EURUSD

Americký Fed je uprostřed cyklu zvyšování sazeb, zatímco ECB oznámila, že na příštím zasedání začne sazby zvyšovat. Obě centrální banky v příštím týdnu zveřejní informace z jejich zasedání. FOMC ve středu ve 20:00 zdůvodní zvýšení sazeb o 75 bp a zveřejní informaci, zda-li je možné podobný hike očekávat i v červenci. Obchodníci EUR by měli sledovat dokument, který bude naznačovat zpřísnění monetární politiky ve čtvrtek ve 13:30.

AUDCAD

Kromě údajů o pracovních místech v USA, dostanou investoři i informaci o kanadském pracovním trhu v pátek v 14:30. Bank of Canada zvýšila sazby spolu s Fedem a vývoj na trhu práce ji může dovolit zůstat ve stejném směřování monetrání politiky. Je-li řeč o centrálních bankách, měli bychom zmínit, že RBA oznámí rozhodnutí o sazbách v úterý v 18:30. Očekává se zvýšení o 50 bp na 1,35 %. Rozhodnutí obou centrálních bank by mělo na měnovém páru AUDCAD vyvolat volatilitu.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět