Co sledovat příští týden? (01.12.2023)

18:52 1. prosince 2023

Listopad byl pro akcie jedním z nejlepších měsíců v tomto roce. Přišel letos Santa Claus předčasně, nebo nás sezónní rally na konci roku teprve čeká? To se dozvíme již brzy! Mezitím se obchodníci v nadcházejících dnech zaměří na údaje o zaměstnanosti v USA, údaje z německého průmyslu a také na rozhodnutí o sazbách RBA a BoC. V nadcházejícím týdnu určitě sledujte USDJPY, DE30 a AUDCAD.
USDJPY

Tento týden bude obchodníkům nabídnuta série zpráv z amerického trhu práce. Klíčovou zprávou týdne bude NFP report za listopad (pátek, 14:30), ale pozornost si zaslouží i další. Mezi ně patří zpráva JOLTS (úterý, 16:00), zpráva ADP (středa, 14:15 ) a zpráva Challenger (čtvrtek, 13:30). Pár USDJPY by mohl být v pohybu, protože tento týden bude také zveřejněna zpráva o japonském HDP za 3. čtvrtletí (čtvrtek, 00:50). Pár se stáhl z nedávných maxim poblíž 152,00 a na grafu lze pozorovat budování klesající trendové struktury.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

DE30

Listopad byl pro evropské akcie nejlepším měsícem od ledna 2023. Klesající pravděpodobnost dalšího zpřísnění měnové politiky indexy podporuje. Ekonomický výhled je však stále nejistý, přičemž recese v Evropě i žádná recese jsou obě reálné možnosti. Tento týden budou zveřejněny údaje o německých továrních objednávkách za říjen (středa, 8:00), německé průmyslové výrobě za říjen (čtvrtek, 8:00) a také zpráva o HDP za 3. čtvrtletí v eurozóně (čtvrtek, 11:00) a tyto zprávy by mohly vnést do situace více světla.

AUDCAD

AUDCAD může tento týden zaznamenat určité pohyby, protože obchodníkům bude nabídnuto rozhodnutí o sazbách od Reserve Bank of Australia a také Bank of Canada. RBA oznámí své rozhodnutí v úterý v 4:30, zatímco BoC by měla své rozhodnutí oznámit ve středu ve 16:00. Očekává se, že obě banky zůstanou na svých pozicích, přičemž peněžní trhy oceňují zhruba 10% šanci, že každá z nich přinese snížení sazeb o 25 bb. Pozornost však bude upřena na vyprávění po překvapivě jestřábím zasedání RBNZ z minulého týdne.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa