Co sledovat příští týden? (02.12.2022)

18:29 2. prosince 2022

V příštím týdnu nebudou zveřejňovány ekonomické zprávy nejvyšší úrovně, jako je zpráva o NFP, ale budou zveřejněny některé pozoruhodné údaje z průzkumů, včetně ISM služeb a spotřebitelské nálady v Michiganu. Kromě toho bude velká pozornost upřena na ropu, protože v pondělí vstoupí v platnost západní sankce na ruskou námořní ropu. V neposlední řadě se očekává, že RBA poprvé od roku 2013 zvýší sazby na 3,0 % nebo výše. Nezapomeňte příští týden sledovat US500, OIL a AUDUSD!
US500

Zveřejnění zprávy o NFP v USA za listopad je již za námi, a přestože údaje plánované na příští týden nejsou zdaleka tak důležité jako údaje o pracovních místech, budou zveřejněny některé pozoruhodné údaje z průzkumů. Index ISM ve službách za listopad bude zveřejněn dnes v 16:00, zatímco index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity za prosinec spatří světlo světa v pátek v 16:00. ISM ve zpracovatelském průmyslu v listopadu klesl do pásma kontrakce a obchodníci jsou zvědaví, jak se s tím vyrovná sektor služeb.
OIL.WTI

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Nadcházející týden může být pro obchodníky s ropou zajímavý, protože dnes (pondělí 5. prosince) začnou platit sankce na ruskou námořní ropu. Stále panuje velká nejistota ohledně jejich dopadu na trh s ropou a také ohledně toho, jak bude Rusko reagovat na to, že je země přijmou. Ruští představitelé varovali, že jejich země nebude dodávat ropu zemím, které zavedou limity na ruskou ropu, ale zda tento slib dodrží, zůstává záhadou, protože samotné sankce jsou považovány za poměrně mírné a neúčinné. Cena WTI minulý týden zastavila pokles a vyšplhala se zpět nad 80 dolarů za barel.
AUDUSD

Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia) oznámí své další rozhodnutí o měnové politice v úterý ve 4:30. Očekávání ohledně dalšího kroku RBA jsou smíšená - ekonomové vidí zvýšení sazeb o 25 bazických bodů, zatímco peněžní trhy pro nadcházející zasedání počítají se zpřísněním pouze o 15 bazických bodů. Tržní kurzy byly sníženy poté, co údaje o inflaci za říjen dopadly pod očekávání. Nicméně i při zvýšení sazeb o 15 bazických bodů by hlavní sazba RBA dosáhla 3 %, což je nejvyšší úroveň od dubna 2013. AUDUSD se minulý týden vyšplhal na téměř tříměsíční maximum, ale tento pohyb byl způsoben především oslabením USD, nikoliv posílením AUD.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa