Co sledovat příští týden? (05.08.2022)

18:46 5 August 2022

Po zveřejnění amerického NFP reportu se trhy zaměří na americká červencová CPI data. Informace o stavu trhu práce a inflace mohou určovat směr v monetární politice Fedu. Kromě CPI budou obchodníci zaměřeni i na data o ropě a obilí. Příští týden tedy sledujte USDJPY, Ropu a Pšenici. 

USDJPY

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Klíčovou markoekonomickou událostí týdne bude zveřejnění CPI inflace za červenec. Data se dozvíme ve středu ve 14:30. Trh očekává dlouho očekávané zpomalení meziročního růstu cen v USA z 9,1 % na 8,9 %. Očekává se, že jádrová inflace by měla meziročně vzrůst z 5,9 % na 6,1 %. Snížení inflace by mohlo uvolnit očekávání z vysokého zvýšení úrokových sazeb, což by sice nepomohlo americkému dolaru, ale podpořilo by to zlato. USDJPY se bude pokoušet zastavit nedávnou korekci směrem dolů, avšak vše závistí na pohybech výnosů amerických dluhopisů. 

ROPA

Navzdory nepatrnému zvýšení těžební kvóty na září, se v uplynulém týdnu ropa pod tlakem hrozící recese propadala. Ceny ropy poklesly na úrovně, kde se nenacházely ani v době vpádu Ruska na Ukrajinu na konci letošního února. Cenu dolů pomohlo sltačit i neočekávaně velké vytvoření zásob v USA. Proto by obchodníci s ropou měli pečlivě sledovat středeční API a report DOE.

Pšenice

Ruská invaze na Ukrajinu omezuje vývoz obilí z tamních přístavů a způsobuje globální potravinovou krizi. OSN a Turecko zprostředkovaly dohodu o obnovení vývozu a první dodávky pšenice již opustily zemi. Nicméně situace zůstává napjatá, určitě se vyplatí sledovat produkci na ostatních obilnicích. Nadcházející WASDE report nás čeká v pátek v 18:00 a ukáže, jak se změny na Ukrajině projevily do trhu s pšenicí a jiným obilím. 

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět