Co sledovat příští týden? (17.03.2023)

20:24 17. března 2023

Obavy o stav bankovního sektoru vyvolaly tento týden výprodej na světových akciových trzích a investoři nyní doufají, že FED na zasedání plánovaném na příští týden zmírní svou jestřábí rétoriku. Jaká bude reakce FEDu, se dozvíme nadcházející středu v 19:00. Pozornost však upoutají i rozhodnutí o sazbách Bank of England a Švýcarské národní banky a také bleskové PMI za září z Evropy a USA. Příští týden určitě sledujte US500, DE30 a GBPCHF!

US500

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Klíčovou událostí týdne je rozhodnutí FOMC o sazbách. Trh předpokládá, že Fed zvýší sazby pouze o 25 bazických bodů, a to s ohledem na zmírňující se inflační tlaky a nedávné bankovní turbulence. Někteří však očekávají, že centrální banka může změnit kurz, pokud se finanční systém ocitne v nesnázích. Zda se tato očekávání naplní, uvidíme ve středu v 19:00 a jakákoli odchylka od posunu o 25 bazických bodů by mohla potenciálně vyvolat další volatilitu na trzích. Zasedání bude také pozorně sledováno, protože bude poskytnut nový soubor ekonomických prognóz.

DE30

Zatímco největší pozornost na sebe příští týden strhnou centrální banky, skokový nárůst volatility může vyvolat i zveřejnění bleskových indexů PMI za březen. Očekává se, že německé indexy ve výrobě a službách oproti únorovým zveřejněním mírně vzrostou, a slabší než očekávaný tisk by mohl poskytnout palivo pro býky DE30. V Evropě se pozornost jako obvykle zaměří především na zveřejnění z Francie (pátek 9:15) a Německa (9:30).

GBPCHF

Fed není jedinou významnou centrální bankou, která má příští týden oznámit rozhodnutí o měnové politice. Investoři se dozvědí také rozhodnutí Bank of England a Švýcarské národní banky, obě ve čtvrtek. U první z nich se očekává zvýšení sazeb o 25 bb. Úrokové futures však oceňují 40% pravděpodobnost, že sazba zůstane nezměněna. SNB je zároveň v obtížné situaci, když bere v úvahu zvýšenou inflaci a nejistoty kolem Credit Suisse. Investoři očekávají od švýcarských politiků holubičí přístup. Trh nyní očekává zvýšení sazeb pouze o 25 bb, zatímco na začátku měsíce se počítalo se zvýšením o 75 bb.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět