Co sledovat příští týden? (19.08.2022)

18:54 19 August 2022

Akciové trhy se tento týden posunuly níže po zveřejnění zápisu FOMC. Fed zůstane v centru pozornosti příští týden, sympozium v Jackson Hole proběhne ve čtvrtek. Páteční projev předsedy Fedu Powella je klíčovou událostí týdne, ale pozornost investorů přitáhne také zápis ECB, PMI z Evropy a zveřejnění amerického jádrového  PCE indexu. Příští týden určitě sledujte US500, EURUSD a DE30.

US500

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Navzdory signálu, že se inflace nachází na peaku, americká centrální banka potvrdila, že holubičí postoj nezaujme do doby, dokud nebude inflace na 2% inflačním cíli. Nyní se investoři zaměřují na jednání Fedu v Jackson Hole, zejména na Powellův projev, který proběhne v pátek 26. srpna. Jakýkoliv náznak holubičího Fedu by mohl pomoci indexům v růstu,

EURUSD

Zasedání Fedu v Jackson Hole bude důležitý i pro obchodníky EURUSD. Nicméně měnový pár dostane možnost k oživení poté, co ECB zveřejní zápis ze svého nedávného zasedání, který bude zveřejněný ve čtvrtek v 13:30. Další volatilitu na forexovém trhu mohou vyvolat i americká jádrová PCE data (pátek 14:30) a revize Michiganského spotřebitelského sentimentu (pátek 16:00).

DE30

Klíčovou událostí pro Evropu se příští týden v úterý stane zveřejnění PMI indexů za srpen. Data z Francie budou zveřejněna v 9:15 a německá data dostanou investoři k dispozici v 9:30. Očekává se mírné snížení jak ve výrobním odvětví, tak i v sektoru služeb. Vyšší než očekávané nenaplnění očekávání může vyvolat pokračování poklesů z předešlého týdne.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět