Co sledovat příští týden? (24.06.2022)

19:40 24 June 2022

Pololetní konference Jerome Powella v americkém kongresu nezpůsobila žádnou zvýšenou volatilitu trhu. Jiné to však bylo v Evropě, kde trhy rozkolísaly negativní PMI data. Příští týden přinese podobně zajímavé události, včetně panelové diskuze se třemi guvernéry centrálních bank (Fed, ECB a BoE). Určitě proto neváhejte sledovat EURUSD, Zlato a US100.

EURUSD

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

EURUSD je pod tlakem, býkům se však nepodařilo dostat úroveň páru pod 1,035. Hlavní měnový pár dostane další příležitosti k pohybu příští týden, když dojde k oznámení dat o inflaci v USA a Evropě. CPI data z eurozóny za červen budou zveřejněna v pátek v 11:00. Pozornost obchodníků EUR by měla být upřena na středeční zprávy z Německa, které budou k dispozici od 14:00. Zprávy o PCE inflaci z USA se dozvíme ve čtvrtek, ve 14:30.

Zlato

Silný sestupný trend byl na trhu se zlatem zastaven již  v polovině května a cenu drahého kovu jsme začali sledovat kolem 200sekčního klouzavého průměru. Zpřísnění monetární politiky, spolu se silným americkým dolarem byly indikátory oživení k zlata. Drahý kov však odolává dalším poklesům. Další velký pohyb může ve středu vyvolat guvernér Fed Powell, guvernérka ECB Lagarde a guvernér BoE Bailey, kteří se zúčastní panelové diskuze v ECB v 15:00

US100

Ačkoliv se výhled do boucna pro globální akcie nikterak nezměnil, indexy na  Wall Street se oklepávají ze ztrát, které zaznamenaly v posledních dvou týdnech. Pokles ve výnosech pozitivně dopomohl trhu, avšak riziko recese stále existuje. Nasdaq-100 (US100) se odrazil od úrovně 11 000 bodů a od poloviny června vyskočil o 7 %. Převládne však pozitivní nálada, když se budou americká data nadále zhoršovat? Nový trend nálady investorů mohou spustit data indexu amerických spotřebitelů v úterý 16:00 a červnový ISM výrobní index v pátek v 16:00. 

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."

Sdílet
Zpět