Credit Suisse klesla o 10 % kvůli dalším obavám o likviditu 📉

13:43 17. března 2023
 • Cena akcií míří k týdenním minimům. Úroveň 2 CHF za akcii se nepodařilo udržet;
 • Podle společnosti Morningstar banka od 13. března zaznamenala čistý odliv více než 200 milionů USD ze spravovaných amerických a evropských fondů;
 • Trh se obává, že likvidita ze strany SNB nebude dostatečná. Saúdové likviditu z regulatorních důvodů neposkytnou;
 • Američtí investoři prostřednictvím advokátní kanceláře Rosen Law podali na banku hromadnou žalobu.

ImagePětileté swapy úvěrového selhání ukazují, že kromě Credit Suisse trh nevidí žádné významné riziko pádu ostatních velkých evropských bank. Zdroj: Bloomberg

 • Banka prochází rozsáhlou strategickou restrukturalizací s cílem obnovit stabilitu a ziskovost po sérii ztrát, ale trh v současné době nemá důvěru v její konečný úspěch. 
 • Švýcarská centrální banka uvolnila pro Credit Suisse finanční linky ve výši 50 miliard švýcarských franků, z nichž banka již vyčerpala 39 miliard švýcarských franků - zhruba tolik by mohl činit její likviditní deficit;
 • CS však nemůže počítat s pomocí svých hlavních akcionářů, Saudi National Bank, která drží 9,9 % akcií banky a nemůže svůj podíl zvýšit nad 10 %;
 • Není jasné, zda se SNB rozhodne pro případnou další záchranu finanční situace banky, tedy pro vyšší částku tváří v tvář možnému politickému odporu. Populární švýcarská pravicová Švýcarská lidová strana se vyjádřila kriticky k rozhodnutí SNB o bance;
 • Významná opatření SNB nemusí stačit k tomu, aby klienti znovu získali důvěru a chtěli využívat jejích služeb. Podle komentáře Syz Bank by mohla pomoci plná záruka SNB na všechny vklady a kapitálová injekce, která by bance poskytla více času na restrukturalizaci.
 • Advokátní kancelář Rosen Law Firm, která se specializuje na hromadné žaloby, podala jménem amerických investorů stížnost k soudu v New Jersey. Firma tvrdí, že Credit Suisse ve svých výročních zprávách uvedla "nepravdivá a zavádějící prohlášení".
 • Minulý týden Credit Suisse přiznala, že měla "podstatné nedostatky" ve svých výkaznických a kontrolních postupech, které však neměly vliv na její finanční údaje. Banka zveřejnila opožděnou výroční zprávu za rok 2022. Podle Rosen Law to mohlo způsobit "nesrovnalosti" ve výsledcích a uvést její akcionáře v omyl.

Akcie Credit Suisse, interval M5. Reakce ceny naznačuje, že trh po injekci likvidity od SNB ještě zcela "nezakoupil pozitivní scénář". Akcie ztrácejí téměř 10 %. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět