Ekonomický kalendár: Index University of Michigan, finálne CPI z eurozóny

9:06 17. března 2023

 

  • Európske indexy sú nastavené na otvorenie vyššie
  • Konečné údaje CPI za február z eurozóny
  • Nálada spotrebiteľov University of Michigan za marec (predbežne)

Európske indexové futures dnes poukazujú na vyššie otvorenie seansy na starom kontinente. Nálady spojené s rizikom možno dnes pozorovať na globálnych trhoch s indexovými futures, ropou a kryptomenami, ktoré sa obchodujú vyššie. Drahé kovy získavajú na oslabení USD, pretože najväčší americkí veritelia súhlasili s vkladom 30 miliárd USD do First Republic Bank s cieľom posilniť dôveru v bankový systém.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Ekonomický kalendár na nasledujúci deň obsahuje niekoľko zaujímavých údajov. Počas európskej relácie sa pozornosť trhu zameria na údaje o inflácii z eurozóny, tá by však nemala mať veľký vplyv na trhy, pretože by mala len potvrdiť, že tlak na ceny je v eurozóne stále zvýšený. Počas obchodných hodín v USA bude obchodníkom ponúkať priemyselnú produkciu z USA a predbežný index spotrebiteľskej nálady za marec z University of Michigan o 15:00. Stav globálneho bankového sektora je stále neistý, preto by obchodníci mali dnes venovať pozornosť titulkom správ, pretože môžu byť zdrojom zvýšenej volatility.

11:00 - Eurozóna, inflácia CPI za február (konečná). Prvé vydanie: 8,5 % medziročne

13:30 – Kanada, inflácia PPI za február. Predošlé: 5,4 % medziročne

14:15 - USA, priemyselná produkcia za február. Očakávané: 0,2 % medzimesačne. Predchádzajúce: 0,0 % MoM

15:00 - USA, Michiganská univerzita za marec (predbežný) spotrebiteľský sentiment. Očakávané: 67,0. Predošlé: 67,0


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa